Linkovi

Izveštaj EK o Kosovu: Preporuka o viznoj liberalizaciji i poziv za osnaživanje ljudskih prava


Zastave Kosova i Evropske unije
Zastave Kosova i Evropske unije

Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomas Sunjog predao je predsednici i premijeru Kosova izveštaj Evropske komisije o napretku Kosovu.

Predsednica Vjosa Osmani je tom prilikom ponovila posvećenost institucija Kosova za članstvo u Evropskoj uniji kao, kako ga je označila, najvažniji prioritet Kosova.

Iz njenog kabineta je saopšteno da je tom prilikom govorila o koracima koje su institucije Kosova preduzele po pitanju jačanja vladavine prava, demokratije i ljudskih prava.

Ambasador EU Tomaš Sunjog je naglasio da ovogodišnji izveštaj prepoznaje napredak Kosova, posebno u vladavini prava, u odnosu na prošlu godinu”, navodi se u saopštenju.

U vezi sa reformama predsednica Kosova je naglasila da postoji volja institucija da nastave intenzivno da rade u borbi protiv kriminala i korupcije i iskazala opredeljenost za jačanje vladavine prava u svim sferama.

Osmani je navela i da će Kosovo formalno podneti zahtev za članstvo u Evropskoj uniji, ističući potrebu da se ovaj proces ubrza, kao i hitnu potrebu da se završi proces liberalizacije viza za građane Kosova.

Kurti: Izveštaj čestita Kosovu na političkoj stabilnosti

Nakon što mu je uručen Izveštaj Evropske komisije, premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je na konferenciji za novinare, da se u izveštaju prepoznaje napredak koji je ostvarila Vlada Kosova koju predvodi.

Uprkos krizi naša zemlja je u protekloj godini ostvarila napredak u mnogim oblastima. Ovaj izveštaj čestita Kosovu na političkoj stabilnosti”, rekao je Kurti.

On je istakao borbu Kosova protiv korupcije i organizovanog kriminala istakavši da je cilj da se pravosuđe učini efikasnim, posebno u borbi protiv korupcije i kriminala.

Zaplenjeno je 1,7 tona droge. Borba protiv kriminala je podigla Kosovo u međunarodnim izveštajima”, rekao je Kurti.

Kad je reč o ekonomskoj stabilnosti - Kurti je naveo da je Kosovo ostvarilo 10,7% bruto domaćeg prozivoda, istakavši da su povećane strane investicije i da je otvoreno 15.000 radnih mesta.

Istakao je i da je Kosovo napravilo energetsku strategiju, ali i da je ostvaren kvalitet u oblasti obrazovanja.

Napravili smo i energetsku strategiju. U oblasti obrazovanja dobili smo status kandidata za kvalitet. Povećali smo budžet za obrazovanje za 12 odsto", rekao je Kurti.

Sunjog: EK predložila liberalizaciju viza za Kosovo

Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog rekao je će Kosovo biti podržano na svakom koraku, ali da je proces članstva u EU dug i da zahteva mnogo rada.

Komisija je predložila liberalizaciju viza za Kosovo i ocenila da je Kosovo ispunilo sve uslove za liberalizaciju. Kosovo je ojačalo kapacitete koji proizilaze iz sporazuma o pridruživanju. Kosovo je takođe učinilo da zakon funkcioniše, ali u borbi protiv korupcije Kosovo mora da ima konkretne rezultate”, rekao je on.

Sunjog je naveo i da Kosovo nastavlja da napreduje u pogledu ljudskih prava.

U zelenoj agenda Kosovo je postiglo mali napredak, a snabdevanje energijom je prilično zabrinjavajuće”, rekao je Sunjog na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem.

Glavni nalazi izveštaja o Kosovu

U izveštaju se navodi da na rad Skupštine Kosova i dalje „negativno utiču polarizovana politička atmosfera i teškoće u postizanju kvoruma za donošenje odluka, iako se Vlada oslanja na snažnu većinu. Delimičan razlog za to je loše upravljanje zakonodavnim planom od strane većine u Skupštini, ali i to što su opozicioni poslanici u Skupštini bili uzdržani od glasanja kako bi sprečili usvajanje zakona”.

Navodi se da su lokalni izbori na Kosovu prošle godine bili generalno dobro organizovani, transparentni I das u prošli u takmičarskom duhu.

Kosovski izborni proces i dalje je potrebno sveobuhvatno poboljšati kako bi se rešile dugotrajne mane u izbornom ciklusu, a koje su utvrđene u uzastopnim misijama EU za posmatranje izbora od 2014. godine pa nadalje“, ukazano je u tekstu.

Situacija na severu Kosova je, kako je precizirano, i dalje puna izazova - posebno u pogledu korupcije, organizovanog kriminala i slobode izražavanja.

Postoji određeni nivo pripreme u oblasti reforme javne uprave, ali je u ovoj oblasti postignut ograničen napredak. Konkretno, neki ključni pozitivni koraci su preduzeti izradom sveobuhvatnih strategija o reformi javne uprave (RJU) i upravljanju javnim finansijama (UJF) za 2022-2026, usvajanjem zakona za nastavak prvog talasa racionalizacije javnih agencija i pokretanjem izrade novog zakona o platama. Ostvaren je mali napredak u primeni postojećeg zakonodavnog okvira za reformu javne uprave“", navedeno je u tekstu.

Prema izveštaju Evropske komisije „Kosovo je još uvek u ranoj fazi razvoja pravosudnog sistema koji dobro funkcioniše“.

Iako je postignut izvestan napredak, sveukupno sprovođenje pravde i dalje je sporo, neefikasno i podložno neprihvatljivom uticaju. Preduzeti su koraci za početak primene strategije i akcionog plana za vladavinu prava i za reformu zakonodavnog okvira koji uređuje tužilački sistem izmenama i dopunama Zakona o Tužilačkom savetu Kosova. Reforma pravosuđa bi trebalo da se pozabavi pre svega unapređenjem primene postojećih alata za očuvanje integriteta, nezavisnosti i efikasnosti pravosudnog sistema. Posvećenost Vlade da u potpunosti primeni mišljenje Venecijanske komisije o koncept dokumentu o proverama sudija i tužilaca, u bliskoj saradnji sa EU, je dobrodošla“, jedan je od zaključaka izveštaja Evropske komisije.

Kosovo je u ranoj fazi i postiglo je određeni nivo pripreme u borbi protiv korupcije.

Tokom perioda izveštavanja, postignut je određeni napredak u usvajanju zakona značajnih za borbu protiv korupcije. Potrebno je da se poboljša primena opšteg pravnog okvira. Potrebni su trajni napori kako bi se počele provoditi proaktivnije istrage, i donele konačne sudske odluke i konačna konfiskacija imovine. Uprkos naporima koji su već učinjeni, potrebna je snažna politička volja da se nastavi sa efikasnim rešavanjem sistemskih rizika od korupcije, kao i snažan odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju na visokom nivou“, navedeno je u tekstu.

Primećeno je da se Kosovo nalazi u ranoj fazi u borbi protiv organizovanog kriminala.

"Ostvaren je ograničen napredak u istrazi i krivičnom gonjenju u slučajevima organizovanog kriminala. Moćna sredstva predviđena Krivičnim zakonikom i Zakonom o proširenim ovlašćenjima za oduzimanje imovine još uvek nisu u potpunosti iskorišćena. Došlo je do niza uspešnih operacija usmerenih na organizovani kriminal, uključujući međunarodnu i prekograničnu saradnju. Borba protiv organizovanog kriminala na severu Kosova i dalje predstavlja izazov“,

Isitče se da je postignut određeni napredak u borbi protiv terorizma i borbi protiv i prevenciji nasilnog ekstremizma, u skladu sa ciljevima postavljenim u EU-Kosovo aranžmanu za provođenje Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma na Zapadnom Balkanu.

Kosovske vlasti treba da budu efikasnije u svojim naporima u borbi protiv pranja novca, a važeći zakon bi trebalo da bude usklađen sa pravnim tekovinama EU i međunarodnim standardima. Pravni okvir u širem smislu jemči zaštitu ljudskih i osnovnih prava u skladu sa evropskim standardima. Kosovo je pokazalo posvećenost rešavanju rodne nejednakosti. Potrebno je da se uradi više toga da bi se zajemčila prava lica koja pripadaju manjinama, uključujući Rome i Aškalije, kao i raseljena lica, da bi se obezbedilo da u praksi postoji rodna ravnopravnost i da bi se unapredila zaštita kulturne baštine", piše u dokumentu i upozorava na nedostatak smernica za primenu zakona o zaštiti dece.

"To koči napredak u toj oblasti. Kada je reč o slobodi izražavanja, Kosovo ima određeni nivo pripreme i koristi od pluralističkog i aktivnog medijskog okruženja. Ipak, i dalje postoji zabrinutost u vezi sa javnim kampanjama klevete, pretnjama i fizičkim napadima na novinare. Nedostatak finansijske samoodrživosti čini medije, uključujući i javni servis, podložnim političkim i poslovnim interesima", piše u izveštaju.

Što se tiče dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, Kosovo je nastavilo da učestvuje u većini regionalnih foruma.

Kosovo je održavalo opšte dobre odnose sa Albanijom, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom. Nije bilo promene u formalnim odnosima Kosova sa Bosnom i Hercegovinom koja ne priznaje nezavisnost Kosova i održavaju međusobno strogi vizni režim“, zaključuje se u izveštaju EK.

Takođe, primećeno je da je dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom uz pomoć EU nastavljen redovnim mesečnim sastancima na nivou glavnih pregovarača i sastankom na visokom nivou u avgustu.

Strane su usvojile Mapu puta za implementaciju energetskih sporazuma u junu 2022. god. i postigle dogovor oko putovanja samo sa ličnim kartama između Kosova i Srbije u avgustu 2022. god. Kosovo bi trebalo da se konstruktivnije angažuje i uloži dalje značajne napore u primeni svih prethodnih sporazuma i doprinese postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Takav sporazum je hitan i ključan da bi se omogućilo Kosovu i Srbiji da napreduju na svojim evropskim putevima“, navodi se između ostalog u Izveštaju Evropske komisije o Kosovu.

XS
SM
MD
LG