Linkovi

Da li je proces dodele Kovid subvencija kosovskim NVO bio transparentan?


Da li je proces dodele Kovid subvencija kosovskim NVO bio transparentan?
please wait

No media source currently available

0:00 0:07:18 0:00

Ulaz u zgradu Opštine Gračanica

Odluka Skupštine Opštine Gračanica o dodeli subvencija nevladinim organizacijama u cilju sprečavanja širenja i ublažavanja posledica izazvanih pandemijom koronavirusa zvanično je stupila na snagu. Ovom odlukom odobrava se finansiranje 14 nevladinih organizacija u ukupnom iznosu od oko 285.000 evra. Glas Amerike istraživao je da li je ovaj proces protekao transparentno, što je prema Uredbi Ministarstva finansija o finansiranju NVO jedan od opštih principa.

Odluku komisije za procenu predloga o finansiranju projekata nevladinih organizacija u cilju sprečavanja širenja i ublažavanja posledica izazvanih pandemijom koronavirusa, Skupština Opštine Gračanica usvojila je na sednici 25. novembra 2020. godine, na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, Uredbe Ministarstva finansija o kriterijumima standardima i procedurama javnog finansiranja NVO i pravilnika Opštine Gračanica o dodeli subvencija.

Ova odluka je javno obelodanjena na veb stranici Opštine Gračanica 4. decembra. 2020. godine, kada je - kako se navodi - i stupila na snagu. Pored te odluke na sajtu Opštine Gračanica u vezi sa ovim procesom postoje još tri dokumenta: Odluka za objavljivanje javnog poziva za javnu finansijsku podršku projekata programa nevladinih organizacija u cilju sprečavanja širenja i ublažavanja posledica izazvanih pandemijom koronavirusa, zatim javni poziv o tome, kao i javni poziv za izbor dva predstavnika komisije za procenu, iz grupe spoljnih eksperata.

Međutim, prema Uredbi Ministarstva finansija o kriterijumima standardima i procedurama javnog finansiranja NVO, Opština Gračanica bila je dužna da u vezi sa ovim procesom objavi i drugu dokumentaciju, kao na primer imena članova komisije za procenu predloga projekata.

”Komisija za procenu se uspostavlja tokom perioda dok je otvoren javni poziv, a imena članova komisije za procenu se javno objavljuju u roku od sedam (7) dana posle osnivanja komisije”, navodi se u Uredbi Ministarstva finansija o kriterijumima standardima i procedurama javnog finansiranja NVO, broj 04-2017, član 8, stav 5.

Odluka o subvenmcijama za NVO na konkursu opštine Gračanica
Odluka o subvenmcijama za NVO na konkursu opštine Gračanica

Pored imena članova komisije, javnost je ostala uskraćena i za poslovnik o radu ove komisije.

”Komisija za procenu na svom prvom sastanku donosi poslovnik o radu, kojim se rukovodi rad ove komisije i ova pravila se objavljuju u roku od sedam (7) dana nakon usvajanja”, navodi se u Uredbi Ministarstva finansija o kriterijumima standardima i procedurama javnog finansiranja NVO, broj 04-2017, član 8, stav 6.

Na sajtu Opštine Gračanica nisu obajvljeni ni preliminarni rezultati komisije. Iako uredba Ministarstva finansija o kriterijumima standardima i procedurama javnog finansiranja NVO to nalaže.

“Po završetku procene, preliminarni rezultati procene se objavljuju na sajtu davaoca finansijske podrške u roku od sedam (7) dana i dostavljuju u pisanoj formi svim podnosiocima prijave”, piše u članu 20, stav 1.

Na sajtu Opštine Gračanica u vezi sa pozivom za finanisranje projekata nevladinih organizacija u cilju spečavanja širenja i ublažavanja posledica izazvanih pandemijom koronavirusa, nije objavljeno ni uputstvo za aplikante, iako u javnom pozivu piše da ono postoji.

“Proces prihvatanja, otvaranja o razmatranja aplikacija, vrednovanje aplikacija, ugovaranje, resursi, vreme i način podnošenja žalbi, postupanje sa dokumentima i kalendar implementacije poziva su detaljno predstavljeni u uputstvu za aplikante”, navodi se u javnom pozivu koji je objavljen 12. oktobra 2020. godine.

Pored javnosti, o uputstvu za aplikante i ostalim detaljima nisu bili upoznati ni odbornici Skupštine opštine Gračanica koji su 25. novembra 2020. jednoglasno usvojili odluku za finansiranje nevladinih organizacija.

„Ja ne znam kako izgleda pravilnik da se razumemo. Predsedavajući, vi nama dajete gotovu formu niko od nas ne zna pravilnik o dodeli subvencija šta je pravilnikom predviđeno kako se boduje i tako dalje i tako bliže. Mi smo ranijih godina učestvovali u dodeli subvencija i to je rađeno transparentno“, rekao je odbornik Vidak Ristović.

U članu 9 uredbe Ministarstva finansija o kriterijumima standardima i procedurama javnog finansiranja NVO piše da mora da postoji i komisija za žalbe. Na sajtu Opštine Gračanica o žalbenoj komisiji ne postoji nikakva informacija, a sumnju da komisija za žalbe uopšte postoji izneo je na sednici Skupštine Opštine Gračanica 25. novembra 2020. godine upravo odbornik Vidak Ristović:

„Zašto smo uskratili građanima da na osnovu saznanja posle rada komisije i današnje odluke skupštine, a pre svega u komisijskom radu odsustvom žalbene komisije, da mogu da se žale na pojedine organizacije. Ovo je javni poziv, svi javno učestvuju i građani imaju pravo da prilože žalbu na nekog, ukoliko oni imaju neka saznanja, jedan od građana sam i ja bez obzira što učestvuje u predstavničkom domu Skupštini opštine Gračanica“.

Odbornik Ristović potiom je upitao člana komisije za procenu predloga projekata Dušana Borisavljevića:

"Zašto nije formirana, Dušane, žalbena komisija, neka nema nijedna žalba, to je još bolje“.

“Za to ne mogu da tvrdim. Ja znam da sam se prijavio za komisiju za dodelu projekta”, odgovorio je Borisavljević, posle čega je usledila kraća razmena.

Ristović: Оkej, pitam zašto nije?

Borisavljević: Јa sam ispred civilnog sektora i to je moj deo. Ja sam hteo, pošto sam ja u nevladinom sektoru da budem deo toga kad se dodeljuju projekti. Šta se kasnije dešavalo i to, postoji revizija ja mislim, ja ono što je bilo do mene ja sam uradio fer i korektno, koliko je do mene.

Ristović: Ja ne sumnjam u tebe, ja pitam samo, ovo su protokolne stvari?

Borisavljević: To treba neko drugi da odgovori.

Ristović: Ja opet kažem, ja ću glasati za ovo, ali zašto ne ispoštujemo formu ovo je po sistemu kad je pravosuđe u ptianju - kadija te tuži, kadija te sudi. Znači ja bih voleo danas da imam i izveštaj žalbene komisije da nema, u dve rečenice, da nema nijedna pristigla žalba ni od strane NVO-a ni od strane građana, ali ja to nemam.

Prema uredbi Ministarstva finansija o kriterijumima standardima i procedurama javnog finansiranja NVO se navodi da je i jedan od opštih principa javnog finansiranja NVO od strane subjekata koji dodeljuju finansijsku podršku i sprečavanje svakog vida sukoba interesa. Na mogući sukob interesa u ovom procesu ukazala je pre nekoliko dana Progresivna demokratska stranka, koja je navela da je gradonačelnik Gračanice Srđan Popović jedan od osnivača Centra za mir i toleranciju, organizacije koja je izabrana za finansiranje, što se navodi i u elektronskom sistemu za registraciju organizacija, pri Ministarstvu za javnu upravu.

Zatim da se direktor Odeljenja za katastar Nebojša Perić navodi kao kontakt osoba organizacije AZOD, a predstavnica te organizacije je njegova supruga. Glas Amerike je 2. decembra 2020, proveravajući ovu tvrdnju Progresivne demokratske stranke utvrdio da Nebojša Perić jeste kontakt osoba organizacije AZOD, ali je u međuvremenu u elektronskom sistemu za registraciju organizacija, pri Ministarstvu za javnu upravu, to promenjeno.

Glas Amerike pitao je pre nekoliko dana Agenciju za borbu protiv korupcije da li su gradonačelnik Gračanice Srđan Popović i direktor za katastar u Opštini Gračanica Nebojša Perić u sukobu interesa, ali osim informacije da je naše pitanje prosleđeno nadležnima u ovoj agenciji, drugi odgovor nismo dobili. U vezi sa eventualnim kršenjem Uredbe Ministarstva finansija o kriterijumima, standardima i procedurama javnog finansiranja NVO, Glas Amerike obratio se i Ministarsvu finansija Kosova. Sekretar ovog ministarstva Enis Spahiju kazao je da ćemo odgovor dobiti sutra. Zahtev za intervju u vezi sa ovim slučajem Glas Amerike je poslao i gradonačelniku Gračanice, ali od njega nismo dobili nikakav odgovor.

XS
SM
MD
LG