Linkovi

Izveštaj GRECO: Učinak Srbije više nije globalno nezadovoljavajući


Cilj Grupe zemalja za borbu protiv korupcije je poboljšanje kapaciteta članica za borbu protiv korupcije, nadgledanjem njihove usklađenosti sa antikorupcijskim standardima. (Foto: GRECO)
Cilj Grupe zemalja za borbu protiv korupcije je poboljšanje kapaciteta članica za borbu protiv korupcije, nadgledanjem njihove usklađenosti sa antikorupcijskim standardima. (Foto: GRECO)

Srbija je na zadovoljavajući način sprovela osam od trinaest preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) koje se odnose na sprečavanje korupcije narodnih poslanika, sudija i tužioca, ukazano je u novoobljavljenom izveštaju tog tela Saveta Evrope (SE).

Takav učinak, kako je precizirano, uticao je da opšti nivo usklađenosti sa preporukama GRECO-a više nije globalno nezadovoljavajući – što je bio zaključak prethodne procene objavljene novembra 2020.

U izveštaju je precizirano da je pet preporuka GRECO-a delimično sprovedeno.

Tu spada smernica o transparentnosti zakonodavnog procesa – u smislu boljeg informisanja javnosti o zakonodavnom radu Skupštine kao i umanjivanju upotrebe hitnih postupaka prilikom donošenja zakona.

Iako je utvrđen napredak, GRECO u izveštaju primećuje da je i dalje moguće predlaganje i unošenje amandmana nepoznatih javnosti i to bez javne rasprave.

Potrebno je uvesti konkretne rokove u Poslovnik Narodne skupštine. Korišćenje hitnog postupka se znatno smanjilo, mada još nisu uvedena jasnije pravila kojima bi se striktnije uredila ta praksa. Zakon o lobiranju podržan je nizom pomoćnih akata, obukama i aktivnostima na podizanju svesti”, navodi se, između ostalog, u izveštaju.

U punoj meri nisu primenjene preporuke koje bi isključile Skupštinu Srbije iz izbora članova Visokog saveta sudstva, kao i učešća u promenama sastava Državnog veća tužilaca.

Među delimično primenjenim je i smernica u vezi sa procedurom za zapošljavanje i unapređenje javnih tužilaca i njihovih zamenika – koja takođe obuhvata eliminaciju nacionalnog parlamenta iz tog procesa, navedeno je u izveštaju Grupe zemalja za borbu protiv korupcije.

Kako je navedeno, Srbiji je do 31. marta 2023. dat rok da dostavi dodatne informacije o smernicama za koje je ocenjeno da nisu primenjene u adekvatnoj meri.

U izveštaju je ukazano na značaj ustavnih promena koje je Skupština Srbije proglasila nakon referenduma održanog januara 2022.

Kada je reč o sudijama i tužiocima, usvajanje ustavnih reformi omogućava sprovođenje većeg broja preporuka GRECO-a. Većina članova Visokog saveta sudstva (VSS) su sada sudije koje su izabrale njihove kolege, a članstvo predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti po službenoj dužnosti je ukinuto. Visoki savet sudstva je Ustavom priznat kao nezavisan organ, čime se garantuje nezavisnost sudova i sudija. Preduzete su mere za jačanje transparentnosti aktivnosti tog tela, ali su potrebne i druge mere da bi se mu se obezbedila finansijska samostalnost. Narodna skupština i dalje učestvuje u imenovanju nekih članova Državnog veća tužilaca (DVT), a ministar pravde je u dalje član po službenoj dužnosti”, navodi GRECO u izveštaju.

Deo teksta posvećen je i antikorupcijskim propisima u Srbiji.

Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je nedavno izmenjen prema preporukama GRECO-a, kao i relevantnim priručnicima i vodičima za javne funkcionere, poboljšana su pravila o sukobima interesa koja se primenjuju na narodne poslanike, sudije i tužioce. Ona predstavljaju izvesnu osnovu za rešavanje sukoba interesa”, navedeno je u dokumentu.

Kada je reč o preporukama koje su, prema procenama GRECO-a, sprovedene na zadovoljavajući način – reč je o smernicama koje se odnose na usvajanje Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, reformu procedura za zapošljavanje i unapređenje sudija i predsednika sudova, kao i revidiranje sistema ocenjivanja rada sudija.

Takođe, kako se navodi u izveštaju, adekvatno su primenjene smernice u vezi sa etičkim kodeksom za sudije, javne tužioce i njhove zamenike, kao i one koje se odnose na razjašnjavanje pravila o sukobu interesa.

Srbija preporuke GRECO-a za suzbijanje korupcije dobija od 2015. godine.

U poređenju sa prethodno objavljenom evaluacijom, novembra 2020. kada je primenila svega dve od ukupno trinaest preporuka, sada je skor popravljen sa osam zadovoljavajuće i pet delimično sprovedenih smernica tela Saveta Evrope.

Grupa zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) je organizacija koja broji 50 država. Svrha joj je poboljšanje kapaciteta članica za borbu protiv korupcije, nadgledanjem njihove usklađenosti sa antikorupcijskim standardima.

XS
SM
MD
LG