Linkovi

Sudije i tužioci podeljeni o najnovijim amandmanima na Ustav


Konferencija "Budućnost pravosuđa" u organizaiji Udruženja sudija i tužilaca Srbije, u Pres centru UNS-a, u Beogradu, 19. oktobra 2018.

Predstavnici Udruženja sudija i tužilaca Srbije (USTS), koje je osnovano pre mesec i po dana, zadovoljni su najnovijom verzijom nacrta amandmana na Ustav Srbije, u delu koji se tiče pravosuđa i smatraju da su zahtevi struke i najvećoj meri uzeti u obzir, a da će se preostali nedostaci regulisati zakonima koji bi trebalo da prate izmenu Ustava. S druge strane, sudijska i tužilačka udruženja, kao i nevladine organizacije, i dalje su nezadovoljni predloženim rešenjima.

Predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović rekao je u petak u Beogradu da su usvojene preporuke Venecijanske komisije, koja je poslala brojne primedbe na prvobitni tekst ustavnih rešenja.

On je rekao da je usvojen zahtev struke da se ukine probni mandat od tri godine za sudije koje su po prvi put izabrani na funkciju, kao i rešenje po kome struka ima većinu u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca. Stefanović smatra da je nezavisnost ovih tela obezbeđena i time što je predviđeno da ne mogu da donose odluke bez kvoruma izabranih članova saveta, što znači da odluka ne može da bude doneta bez onih koje bira struka.

Prema rečima predsednice Upravnog odbora USTS Ivane Josifović prihvaćen je i zahtev da se iz procesa izbora sudija i tužilaštva isključi Narodna skupština Srbije.

"Stara" udruženja: I novi tekst omogućava uticaj politike na pravosuđe

Profesionalna sudijska i tužilačka udruženja koja su se do sada protivila predloženim promenama, usprotivila su se i najnovijem nacrtu amandmana koje je izradilo Ministarstvo. Oni smatraju da, i pored nekih poboljšanja, nije došlo do suštinskog poboljšanja teksta i da će se na ovaj način pojačati uticaj politike na pravosuđe.

Društvo sudija Srbije
Društvo sudija Srbije

"Umesto da Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca samostalno odlučuju o izboru sudija i tužilaca, sastavom ovih tela se održava uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na postupak izbora. Predloženom verzijom amandmana se, kao i prethodnom, smanjuje broj sudija i tužilaca u pravosudnim savetima u odnosu na postojeće ustavno rešenje, a povećava broj članova ovih saveta izabranih od političke većine", ocenili su u zajedničkom saopštenju Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Društvo sudija Srbije, Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za pravosudna istraživanja i Beogradski centar za ljudska prava.

"Zabrinutost izazivaju i odredbe o prestanku mandata članova saveta, ponovo je izražena nespremnost da se tužilaštvo definiše kao nezavisan organ, a insistira se na sudskoj praksi kao izvoru prava, suprotno sugestiji Venecijanske komisije i Konsultativnog veća evropskih sudija", saopšteno je.

Prigovoraju i u vezi sa premeštanjem sudija i ocenjuju da su sudijski i tužilački pomoćnici i dalje u neravnopravnom položaju prilikom izbora.

"Podrška nacrtu amandmana od strane strukovnih i profesionalnih organizacija koje su formirane u toku ustavnih promena ne može da promeni činjenicu da nacrt nije usklađen sa mišljenjem Venecijanske komisije i ostalih relevantnih tela Saveta Evrope i da predstavlja korak nazad u odnosu na dostignuti nivo depolitizacije pravosuđa", poručila su udruženja i ocenila da bi i ovaj tekst trebalo da bude predmet ocene Venecijanske komisije.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG