Linkovi

Nezavisnost sudstva - puka proklamacija vlasti


Društvo sudija Srbije (DSS) saopštilo je da Ministarstvo pravde ni najnovijom verzijom ustavnih amandamna, ni nakon kritike celokupne domaće stručne javnosti i značajnih međunarodnih tela, nije odustalo od ideje da sudsku vlast podredi zakonodavnoj i izvršnoj grani vlasti.

Predloženim rešenjima se degradira sudska vlast, a nezavisnost sudstva umanjuje do te mere da se sudije svode na državne službenike koji bi trebalo da rade pod raznim vrstama pritiska, ocenilo je Društvo u prvoj reakciji na novoobjavljen nacrt promena ustava.

Ovakvom degradacijom sudija i sudstva građanima je oslabljeno pravo na pravično suđenje koje podrazumeva da im nepristrasni i nezavisni sud razmotri sve aspekte njihovog slučaja koji su od značaja i da im reši o njihovom pravu, poručuje Društvo.

Odredba Ustava koja garantuje nezavisnost sudske vlasti ovakvim izmenama "ostaje puka proklamacija".

Amandmani izostavljaju i bitne garancije nezavisnosti sudstva, kako materijalne, tako i pravo sudija da se organizuju i javno izražavaju svoj stav, smatra DSS. Predviđa se preispitivanje sudskih odluka van sistema sudova - pred Ustavnim sudom, koji nije deo sudskog sistema Srbije, kao i premeštanje sudija bez njihove saglasnosti. Sudije su stavljene u neravnopravni položaj u odnosu na ostale građane, pošto im je onemogućeno da se žale na odluke o dispciplinskom kažnjavanju.

Jedna od neprivatljivih odredbi, smatra DSS, je i stavljanje Pravosudne akademije u Ustav i dodeljivanje toj instituciji eksluzivnog prava da obučava buduće sudije, kojoj pak nije obezbeđena nezavisnost u delovanju.

Organizovati javnu raspravu

Društvo sudija zbog svega ovoga pozvalo je celokupnu stručnu javnost da se ujedini oko opšteg interesa očuvanja principa podele vlasti, nezavisnosti sudske vlasti i vladavine prava i jasno izrazi svoj stav protiv ustavnih promena koje, i po načinu donošenja i po sadržini ponuđenih rešenja, snižavaju dostignuti nivo vladavine prava.

Vladu Srbije, Društvo ponovo poziva da organizuje suštinsku i široku javnu raspravu o nacrtu amandmana, a od Skupštine da njen nadležni odbor formira radnu grupu za izradu predloga akta o promeni Ustava i u nju uključi široku pravnu javnost.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG