Linkovi

Brojne zamerke Venecijanske komisije na izmene Ustava Srbije


Venecijanska komisija, u ocenama na dostavljen nacrt izmena Ustava Srbijeu delu koji se odnosi na pravosuđe, preporučila je vlastima u Srbiji da izmene brojne delove predloženog teksta i da, nakon toga, ponovo pokrenu otvorenu i konstruktivnu javnu raspravu. I dok predstavnici vlasti tvrde da je predložena izmena samo šest spornih tačaka, predsednica Društva sudija Srbije, Dragana Boljević, za Glas Amerike skreće pažnju na to da je zamerki mnogo više i da, praktično, ceo tekst mora da se menja ili ponovo piše.

Venecijanska komisija preporučila je konkretne izmene amandmana koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva (VSS), sastav Državnog veća tužilaca (DVT), raspuštanje VSS, razrešenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse, kao i na izbor tužilaca.

Pored navedenih preporuka, VK ukazuje na to da i druge predložene izmene odredbi Ustava treba da budu usaglašene i izmenjene u skladu sa njima. Ove predložene izmene Ustava predstavljaju okvir za uređenje pravosuđa u Srbiji, pa zbog svoje prirode ne treba da budu previše detaljne, jer će u širem smislu uticati na kvalitet konkretnih zakona, navodi se u mišljenju.

VK traži izmenu odredbi o izboru nesudijskih članova VSS, kako bi se osigurao pluralizam unutar VSS. Takođe, rešenje iz predloženog amandmana prema kojem se VSS raspuša ukoliko u roku od 30 dana ne donese određene odluke, prema mišljenju VK, može da dovede ili do ubrzanog donošenja odluka ili čestih raspuštanja VSS.

Što se tiče predloženog amandmana za sastav DVT, Venecijanska komisija smatra da njime ne treba da dominira Narodna skupština kao i da mora da ima kredibilitet i stekne poverenje javnosti. "Kao i u slučaju kod VSS, bolje rešenje je da se osigura pluralizam u DVT i da se otvorena pitanja u odnosu na sudije, primene i na tužioce u DVT, u meri u kojoj je to moguće."

Imajući u vidu da je sastav VSS čine pet sudija i pet članova koje bira Narodna skupština, "mrtve tačke" u procesu donošenja odluka mogu potencijalno biti izazvane bilo od strane članova VSS koje je izabrao ili parlament, ili sudija. "Ovo stvara mogućnost da VSS postane neoperativan", navodi VK i savetuje da amandman ili bude obrisan ili da se pooštre uslovi za raspuštanje Saveta.

Kada je u pitanju razrešenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, Venecijanska komisija je ukazala da predlženim amandamnima nije predviđena disciplinska odgovornost za sudije i tužioce, dok su navedeni, kako kaže, vrlo nejasni razlozi za razrešenje sudija i zamenika javnog tužioca. "Važno je da se u Nacrtu amandmana precizira disciplinska odgovornost i razrešenje", kaže se u mišljenju.

Ministarstvo pravde zadovoljno

Ministarstvo pravde saopštilo je, nakon sednice Venecijanske komisije kojoj je prisustvovala i ministarka pravde Srbije Nela Kuburović, da se najveći deo primedbi VK odnosio na "nejasnoće u prevodu teksta", dok su rešenja Ministarstva koja je kritikovala struka većinom prihvaćena.

"Mogu da konstatujem da je Ministarstvo pravde zadovoljno usvojenim mišljenjem, što pokazuje da smo bili na dobrom putu kada smo i poslali predloge amandmana. Ono što je najvažnije kada je reč o predlogu budućih amandmana je da će Ministarstvo pravde svakako prihvatiti sva mišljenja koje je dala Venceijanska komisija" , rekla je Kuburović posle plenarne sesije Venecijanske komisije. Takođe, predlog će, nakon što prođe Vladu i Skuopštinu, na kraju morati da bude potvrđen i na referendumu.

Ona je stav Komisije o VSS protumačila kao podršku predloženom amandmanu, pošto će sastav biti onakav kako je Ministarstvo predložilo.

Ministarstvo je kao važno prenelo činjenicu da je Venecijanska komisija o svojim zaključcima odluku donela jednoglasno, što su neki mediji u Srbiji bliski vlastima, posebno isticali kroz naslove izveštaja o stavu VK.

Sudija Boljević: Ceo tekst mora da se menja, ili ponovo piše

Sudija Apelacionog suda u Beogradu i predsednica Društva sudija Srbije, Dragana Boljević, rekla je za Glas Amerike, prenoseći utiske članova komisije sa kojima su predstavnici stručne javnosti u Srbiji bili u kontaktu, da je na sednici Venecijanske komisije "bilo vrlo neprijatno" i da je VK ipak "malo ublažila na kraju svoj stav o nacrtu amandmana".

Arhiva - Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda u Beogradu i predsednica Društva sudija Srbije (foto: Medijacentar, Beograd)
Arhiva - Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda u Beogradu i predsednica Društva sudija Srbije (foto: Medijacentar, Beograd)

Ona je zaključila da je to mišljenje "veoma kritično". "Nije tačno da ima samo šest preporuka. Ima ih mnogo više. Oni samo nisu hteli da navedu sve što su rekli, odnosno da ne stoji izričito u tom tekstu da sve mora ponovo da se piše. U stvari, tekst zaista mora, s obzirom na sugestije i zapažanja Venecijanske komisije, ili da se izmeni, čak i u onim delovima koji je načelno prihvatljivi za Venecijansku komisiju, ili da se u potpunosti određene stvari izbrišu, ili da se piše novi tekst", rekla je sudija Boljević.

"Izričito kažu da postoje u ustavu neke stvari koje nisu navedene, a morale bi da budu navedene, ili da su u ustavu navedene neke stvari koje nisu ustavna materija i koje ne treba da stoje u ustavu", naglašava Boljević i najavljuje da će Društvo sudija Srbije nardenih dana istupiti i sa zvaničnim stavom.

Ona je preneka i stav VK da je inače do sada čitav proces bio vrlo opterećen lošom atmosferom, i da se u budućnosti mora otvoriti konstruktivna javna rasprava.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG