Linkovi

Sankcije nedovoljne za sprečavanje nasilja nad ženama i devojčicama u Srbiji


Snimak žene žrtve porodičnog nasilja (Foto: AP)

Nacionalna debata “Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji - između obaveza i realnosti” otvorena je danas, a pesimistična činjenica da je od početka godine ubijena 21 žena, govori da je državi itekako potrebna ovakva rasprava.

Predsednik parlamentarnog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović rekao je da je novi zakon o nasilju nad ženama doneo bolju koordinaciju svih uključenih službi, ali da u praksi još uvek postoje predrasude i mišljenje da nasilnik ima pravo da sa žrtvom “radi šta hoće”.

Ključno je pitanje, smatra Omerović, šta se desi kada policija reaguje, šta je rezultat prijava nasilja i izrečenih mera.

“Šta je uradilo sudstvo i tužilaštvo, koliko ima izrečenih presuda, jer je to jedini rezultat koordinacije, konačna presuda gde nasilnik ide u zatvor na izdržavanje kazne”, rekao je Omerović i podvukao ekonomsko osnaživanje žena kao jedan od načina da žena ne trpi nasilje.

Prema analizi Autonomnog ženskog centra (AŽC) od 26 slučajeva ubistva žena, njih 23 ubijene su od strane partnera sa kojim su bile u vezi ili braku.

Statistika govori i da je u dve trećine slučajeva nakon ubistva izvršeno i samoubistvo. Prema analizi AŽS od 26 ubijenih žena, njih 16 se obratilo institucijama za pomoć, a samo u pet slučajeva su podatke imale sve tri nadležne institucije.

Omerović je istakao da nasilje u porodici ne sme biti privatna stvar, već da je to problem celog društva.

“Šta ćemo sa Centrima za socijalni rad, sa tužilaštvom, pravosuđem u celini. Takođe, uloga obrazovanja, lekara.Imamo problem po meni da nam fale obučeni ljudi u Centrima za socijalni rad, čak i u tužilaštvu i pravosuđu”, rekao je Omerović.

Državna sekretarka u MUP Biljana Popović Ivković rekla je da su podaci o broju izrečenih hitnih mera, kao i atmosfera u kojoj su se žene ohrabrile da više veruju institucijama i da više prijavljuju nasilje – najbolji dokaz da je godinu dana od primene novog zakona o nasilju u praksi, pokazano da je efekat zakona dobar.

“Kada govorimo o 2018. godini, nju karakterišu brutalna ubistva - od 18 žrtava, u sedam slučajeva korišćen je nož, u šest slučajeva fizička snaga, a u 15 slučajeva žene nisu prijavile nasilje. Važno je da se svi udružimo da nešto učinimo da se prekine kontinuirano decenijsko nasilje nad ženama”, navela je.

“Takođe, 900 policijskih službenika obučeno je do danas, a želimo da taj broj bude i veći kako bi bili adekvatno obučeni za slučajave nasilja u porodici”, rekla je Popović Ivković.

Viša savetnica u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Ljiljana Lončar kaže da je uklanjanje ustaljenih rodnih obrazaca, predrasuda i neravnoteže moći muškaraca i žena veoma složen proces, a da je u tom procesu veoma važno učešće dečaka i muškaraca.

“Obrazovanje je ključ i to obrazovanje od najranijeg doba, pa kroz srednje škole i fakultete, jer kada već jednom formirate stav o odnosu prema nasilju to je veoma teško menjati”, rekla je ona i dodala da bi bilo značajno da se formira telo na nivou države koje bi se bavilo praćenjem slučajeva femicida.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG