Linkovi

Dan borbe protiv nasilja nad ženama


Prema podacima Autonomnog ženskog centra u Srbiji, mali broj žena sa iskustvom nasilja se obrati za pomoć institucijama, a od onih koje to urade mnoge nisu zadovoljne, najčešće zbog stava profesionalaca.

Danas je u Srbiji, kao i u svetu, obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a osnovni zaključak, koji se ponavlja godinama unazad, je da pomaka napred ima, ali to to ni izdaleka nije dovoljno da bi se moglo reći da su žene u Srbiji zaštićene.

Ove godine je u Srbiji kao žrtva porodičnog ili partnerskog nasilja smrtno stradala 21 žena, od više od 5.350 slučajeva prijavljenih policiji, žene su žrtve u gotovo 4.400 slučajeva, a kako je izjavila zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović, žene su skoro tri i po puta češće žrtve, dok su muškarci 15 puta češće osumnjičeni.

Na sednici parlamentarnog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj povodom današnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Stevanović je predstavila Izveštaj zaštitnika građana o primeni opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja, u kojem se navodi da su tužilaštva odbacila četvrtinu krivičnih prijava za nasilje u porodici, kao i da samo 25 odsto krivičnih prijava podnetih tužilaštvu stigne do optuženja i glavnog pretresa.

"Počinioci nasilja su u najvećem broju muškarci – 3.734 i petnaest puta ređe su žene. Značajno je da su u 44 slučaja počinioci su bili pripadnici vojske ili policije Srbije, što dodatno otežava ovaj položaj žena, jer imamo nekoga ko bi trebalo da štiti i prevenira nasilje nad ženama, a on je taj ko je počinilac nasilja", kaže Stevanović.

Prema podacima Autonomnog ženskog centra, mali broj žena sa iskustvom nasilja se obrati za pomoć institucijama, a od onih koje to urade mnoge nisu zadovoljne, najčešće zbog stava profesionalaca.

Predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht rekla je da je za žene dobro da ne trpe nasilje, a za Srbiju je jako dobro da ne bude zemlja u kojoj se nasilje događa na svim mogućim prostorima.

"Sve dok bilo ko trpi nasilje zato što pripada određenom polu, određenom etnicitetu, određenoj grupi koja se po nečemo razlikuje od ostalih, dotle mi u suštini ne možemo da govorimo o tome da smo humano društvo", smatra Liht.

Nasilje nad ženama još je široko rasprostranjeno, a suzbijanje te pojave i zaštita žena nisu efikasni i delotvorni, ocenila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić. Po njenoj oceni borba protiv nasilja nad ženama ne može biti uspešna ako se ta pojava ne sagledava u kontekstu rodnih stereotipa, predrasuda i diskriminatornih stavova duboko ukorenjenih i široko rasprostranjenih među profesionalcima koji rade na sprečavanju i procesuiranju nasilja nad ženama.

XS
SM
MD
LG