Linkovi

EWB: Politička polarizacija i ograničen napredak u pravosuđu u izveštaju EK o Srbiji


Sedište Evropske komisije u Briselu
Sedište Evropske komisije u Briselu

Evropska komisija će tokom dana objaviti izveštaj o Srbiji i drugim kandidatima za članstvo, u kojem se konstatuje koliko su kriterijuma do sada ispunile. Portal European Western Balkans (EWB) imao je uvid u rezime izveštaja u kome se navodi da je u Srbiji politička klima polarizovana, ali da je uočen ograničen napredak u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja. Izveštaj obuhvata period od oktobra 2020. do oktobra 2021.

Kako je najavljeno, izveštaj će premijerki Ani Brnabić predati šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre.

U nacrtu koji objavljuje EWB se naglašava da Srbija mora da nastavi da primenjuje sve prethodne sporazume u dijalogu sa Kosovom i doprinese postizanju sveobuhvatnog, pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom.

Piše i da je Srbija ostala posvećena dobrosusedskim odnosima i regionanoj saradnji, mada su se tenzije sa Crnom Gorom nastavile.

Usklađenost sa spoljnom politikom EU bila je 56 odsto u 2020, a porasla je na 61 odsto do avgusta 2021. Ipak piše da je "veći broj akcija Srbije bio u suprotnosti sa spoljnopolitičkim pozicijama EU". S druge strane, konstatuje se dobra usklađenost sa pravnim tekovinama EU u oblastima energetike i oporezivanja.

Evropska komisija u izveštaju konstatuje da je u proteklih godinu dana održavan međupartijski dijalog o izbornim uslovima, ali da je "politička klima tokom izveštajnog perioda ostala polarizovana". Komisija je pozvala sve političke aktere da se angažuju u procesu konstruktivno, kao i da se primene sve ključne preporuke ODIHR značajno pre narednih izbora.

Kada je reč o funkcionisanju parlamenta, u nacrtu se naglašava smanjenje korišćenja hitnih procedura i usvajanje novog Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Međutim, “zapaljiv jezik protiv političkih protivnika i predstavnika drugih institucija koji iznose drugačije političke stavove nastavio je da se koristi tokom parlamentarnih debata". Takođe se navodi da je potrebno još napora da se uspostavi sistematska saradnja između Vlade i civilnog društva, prenosi Fonet.

U oblasti pravosuđa, u nacrtu se beleži ograničen napredak i navodi da se proces izmene Ustava očekuje do kraja 2021. Sistem postavljanja sudija i ocene rada sudija i tužilaca potrebno je temeljno revidirati nakon ustavnih reformi, navodi se.

I u oblasti borbe protiv korupcije navodi se da je zabeležen ograničen napredak, kao i da je Grupa država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope zaključila da su njene preporuke o Agenciji za sprečavanje korpucije primenjene na zadovoljavajuć način. Navodi se da još nije usvojena nova strategija za borbu protiv korupcije i da je broj optužnica i prvostpenih presuda u slučajevima visoke korupcije dodatno opao u poređenju sa prethodnim godinama.

U oblasti borbe protiv organizovanog kriminala se takođe navodi ograničen napredak i konstatuje da Srbija tek treba da uspostavi ubedljiv rezultat efikasnih istraga, krivičnog gonjenja i konačnih presuda u ozbiljnim slučajevima organizovanog kriminala.

Kada je reč o slobodi izražvanja, navodi se u nacrtu, došlo je do ograničenog napretka usvajanjem i početkom primene ograničenog broja mera vezanih za Akcioni plan za sprovođenje Medijske strategije.

Međutim, verbalni napadi na novinare od strane visokih državnih funkcionera nastavili su se, a slučajevi pretnji i nasilja su i dalje zabrinjavajući. Konstatuje se da su se napadi na medije u parlamentu nastavili i nakon usvajanja novog Kodeksa ponašanja u decembru 2020.

U oblasti ekonomije, konstatuje se samo blagi pad BDP u 2020. zbog, kako se navodi, jakog predkriznog momentuma, velikih i pravovremenih fiskalnih i monetarnih mera usmerenih ka podršci ekonomije i sektorskoj strukturi ekonomije. Tržište rada je zabeležilo dalji pad nezaposlenosti 2020, dok strukturne reforme javne uprave i državnih preduzeća nastavlja da napreduje sporo.

Navodi se takođe da je Srbija zabeležila napredak u oblastima privrednog prava, slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga. Srbija je dosegla, ocenila je Komisija, kriterijume za otvaranje poglavlja vezanih za socijalnu politiku i zapošljavanje, kao i za poglavlje vezano za energetiku. S druge strane, nije bilo napretka u poglavljima koja se odnose na slobodu kretanja kapitala, finansijske usluge, zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja.

Crna Gora: Politički sukobi usporili reforme, bez napretka u pravosuđu

Crna Gora treba da nastoji da pronađe široki međustranački i društveni konsenzus o reformama vezanim za EU, što je od vitalnog značaja za zemlju da bi napredovala na svom putu ka EU, navodi se u Izveštaju, čije detalje je preneo Radio Slobodna Evropa.

U pogledu političkih kriterijuma, izveštajni period obeležile su tenzije i nepoverenje među političkim akterima.

Duboka polarizacija između nove vladajuće većine i opozicije trajala je tokom 2020. godine i pojačala se u postizbornom periodu. Uzavreli odnosi i nepoverenje podstakli su česte eskalacije i dodatno pogoršali političke podele, uključujući i unutar vladajuće većine.

Parlamentarni izbori rezultirali su promenom vladajuće koalicije, promenili su dinamiku među državnim organima i pokazali potrebu da se pronađe ravnoteža u novom političkom okruženju, uključujući i pitanja koja se tiču verskih zajednica i etničke pripadnosti, koja je dominirala političkom agendom tokom izveštajnog perioda.

U Izveštaju se naglašava da nije postignut napredak u oblasti pravosuđa, a implementacija ključnih pravosudnih reformi stagnira. Odlučna politička posvećenost potrebna za deblokiranje važnih segmenata tih reformi još uvek je nerešena, a brojna imenovanja u pravosuđu preostaju u parlamentu zbog nemogućnosti da se obezbedi kvalifikovana većina.

Korupcija je i dalje rasprostranjena u mnogim oblastima i izaziva zabrinutost, naglašava se. Crna Gora je, navodi se, postigla ograničen napredak, pri čemu su delimično ispunjene prošlogodišnje preporuke u pogledu daljih rezultata Agencije za borbu protiv korupcije da se pozabavi svim izazovima. Potrebno je takođe, napominje Brisel, dodatno poboljšati evidenciju o oduzimanju imovine.

Crna Gora je, prema oceni Brisela umereno pripremljena u borbi protiv organizovanog kriminala. Postigla je određeni napredak u ispunjavanju prošlogodišnjih preporuka, posebno u poboljšanju pristupa agencija za provođenje zakona ključnim bazama podataka i povećanju broja istražitelja i stručnjaka u ključnim oblastima. Broj istraženih i procesuiranih predmeta organizovanog kriminala nastavio je da raste, a broj predmeta o kojima je presuđeno na sudovima se skoro utrostručio.

XS
SM
MD
LG