Linkovi

Đukanović ponovo raspisao lokalne izbore za 23. oktobar


Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović (Foto: REUTERS/Marko Djurica)
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović (Foto: REUTERS/Marko Djurica)

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio je odluku o ponovnom raspisivanju lokalnih izbora u Podgorici i još trinaest opština za 23. oktobar 2022, nakon što je prošle nedjelje Ustavni sud proglasio neustavnim Zakon o dopunama zakona o lokalnoj samoupravi na osnovu kojeg su izbori prethodno bili raspisani.

Predsjednik Djukanović je, kako je saopštio njegov savjetnik Boris Bastijančić, donio odluku o obustavljanju izvršenja odluka o raspisivanju izbora za odbornike, postupajući saglasno Odluci Ustavnog suda Crne Gore, koja je stupila na snagu 1. avgusta, i ima za neposrednu pravnu posledicu ukidanje Zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi.

Riječju, time je obustavljeno izvršenje odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Glavnog grada i skupština opština: Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plužine, Pljevlja, Šavnik i Žabljak, kojima je u junu, odnosno julu mjesecu ove godine istekao mandat", naveo je Bastijančić.

On je rekao da je kako obustavljeno i izvršenje odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike Skupštine opštine Tivat i Skupštine opštine Budva, čije je sazive prethodno raspustila Vlada Crne Gore.

"Postupanje Predsjednika Crne Gore, u konkretnoj pravnoj situaciji, kompleksnoj i sa aspekta našeg ustavno-pravnog sistema, zatim međunarodnih standarda i dobre prakse, takođe se naslanja i na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore”, pojasnio je Đukanovićev savjetnik.

"Svako je dužan da poštuje odluke Ustavnog suda, a stavovi o određenim pitanjima izraženi u njegovim odlukama obavezujući su za sve državne organe”, rekao je Bastijančić

On je dodao da je, “stoga, Predsjednik Crne Gore, naročito uzeo u obzir član 66 Zakona, prema kojem je imperativno utvrđeno da izvršenje konačnih pojedinačnih akata donijetih na osnovu zakona, odnosno drugih propisa i opštih akata, odnosno pojedinih njihovih odredaba, za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nijesu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, odnosno sa Ustavom i zakonom, ne može se dozvoliti ni sprovesti, a ako je izvršenje započeto, obustaviće se", rekao je on.

Cijeneći sve prethodno navedeno", kako kaže Bastijančić, "kao i pozitivne propise crnogorskog izbornog zakonodavstva, imajući u vidu pravni vakuum koji bi nastao, te član 22 Ustava Crne Gore, kojim se jemči pravo građanima na lokalnu samoupravu, Predsjednik Crne Gore je donio novu Odluku o raspisivanju lokalnih izbora u 11 opština i Glavnom gradu Podgorica, kao i Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat i Skupštini opštine Budva, utvrdivši datum njihovog održavanja i to 23. oktobar 2022. godine”, navodi Bastijančić i dodaje da pomenute odluke stupaju na snagu danom donošenja, a biće objavljene u ,,Službenom listu Crne Gore” i ,,Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi”, ukazuje savjetnik crnogorskog predsjednika.

Ustavni sud je prošle nedjelje proglasio neustavnim Zakon kojim su ranije raspisani lokalni izbori za isti datum ove godine, a pravni stručnjaci ocijenili da je time nastala pravna praznina, budući da je Djukanović iscrpio ustavno pravo da parlamentu jednom vrati Zakon na ponovno usvajanje.

Za sada nije bilo reakcija parlamentarnih stranaka na Đukanovićevu odluku da ponovo raspiše lokalne izbore u 14 opština.

XS
SM
MD
LG