Linkovi

Visoki savet sudstva: Vlast da ne širi nepoverenje prema pravosuđu


Serište Visokog saveta sudstva, u Beogradu (Foto: Sajt VSS)

BEOGRAD - Visoki savet sudstva saopštio je danas da izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ponašanja i izjava visokih državnih funkcionera, kojima se u javnosti stvara nepoverenje u pravosuđe i ruši autoritet suda i sudija.

"Time se podriva Ustavom zagarantovana podela vlasti, kao temeljni osnov pravne države. VSS podseća da su svi državni organi i funkcioneri dužni da svojim postupanjem i ponašanjem održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i suda, kao i da im je zabranjeno korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka", kaže se u saopštenju.

VSS podseća da je nedopustivo pre pravnosnažnog okončanja sudskog postupka bilo koga javno oglašavati krivim ili javno proglašavati nevinim, a takođe je nedopustivo javno prozivati sudije za pravni stav izražen u pravnosnažnoj sudskoj odluci.

"Takođe, zabrinjavaju izjave pojedinih narodnih poslanika kojima se dovodi u pitanje pravo sudija na slobodu mišljenja, izražavanja i udruživanja. Kada se navedeno poveže sa najavom uvođenja 'eksterne kontrole sudske vlasti', može se zaključiti da je na delu namera da se sudstvu oduzmu atributi ravnopravne grane vlasti", stoji u saopštenju uz podsećanje da je Predlogom Strategije razvoja pravosuđa za period od 2019-2024. godine, kao opšti cilj definisano dalje jačanje pravne države, jačanje nezavisnosti pravosuđa i podizanje nivoa poverenja u pravosudni sistem.

Visoki savet sudstva je nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Ima 11 članova, a . sastavu su predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i osam izbornih članova koje bira Narodna skupština, u skladu sa zakonom.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG