Linkovi

Umesto asimilacije Rome treba integrisati u društvo


Romska porodica u Srbiji (foto: VOA)
Romska porodica u Srbiji (foto: VOA)

Rome je potrebno integrisati u društvo, ali ne i asimilovati – osnovna je poruka sa javne debate održane u petak u Beogradu povodom Svetskog dana Roma. Skup pod nazivom "Romi u izazovu vremena" organizovao je Nacionalni savet romske manjine, a predsednik saveta Dalibor Nakić je ocenio da i pored toga što su dosadašnji rezultati u inkluziji Roma vidljivi u svim oblastima, Srbija je i dalje društvo u kome su Romi daleko od toga da imaju podjednake šanse kao i ostali građani:

Siguran sam da je romska zajednica značajan potencijal našeg društva. Moramo kreirati društvo u kojem Romi imaju jednake mogućnosti i ista prava", rekao je Nakić na skupu i dodao da je proces inkluzije dvosmeran jer benefite od inkluzije nemaju samo Romi, već i celokupno društvo.

A kako je istakla ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić zadatak njenog Ministarstva je da uključi Rome u dijalog o njima samima, ali i da se ukine pokroviteljski i omalovažavajući odnos prema Romima u društvu.

Uz ocenu da će od 200 danas rođene dece u Srbiji bar dve bebe biti romske nacionalnosti, Čomić je istakla da sada treba razmišljati kako će izgledati školska godina 2029/2030, kada ta deca krenu u školu:

Kako ćemo proveriti koliko je ukupno romske dece završilo osnovnu školu, da li će srednje obrazovanje biti obavezno za sve, ne samo za romsku decu, kako deca idu u školu, gde stanuju, da li imaju tekuću vodu, da li u školu idu sva, a ne samo romska deca”, rekla je Čomić.

Romi su najveća manjina u Evropi, istakao je šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre i naglasio da je potreba potpuno inklizija Roma i borba protiv diskriminacije, dok je stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap poručila da je važno omogućiti Romima da imaju jednaka prava kao i svi drugi građani.

Povodom Svetskog dana Roma oglasilo se i Ministarstvo prosvete, koje je u saopštenju istaklo da je poslednjih godina povećan obuhvat sistemom obrazovanja i vaspitanja romske dece, porast broja učenika koji upisuju i završavaju srednju školu, kao i da je smanjeno odustajanje od obrazovanja i sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja.

Po podacima koje iznosi ovo Ministarstvo pripremni predškolski program pohađa 80 odsto dece romske nacionalnosti, 85,4 odsto upisuje osnovnu školu.

Takođe, ističe se da je za poslednjih pet školskih godina dodeljeno više od 6.000 stipendija romskim učenicima, od čega je 65 odsto devojčica.

Pored stipendija, kao značajan podsticaj ostajanja u sistemu obrazovanja je i mentorska podrška - angažovano je 200 mentora, kao i 250 pedagoških asistenatakoji pružaju pomoć i dodatnu podršku deci i učenicima romske nacionalnosti, nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima i roditeljima – navodi se još u saopštenju Ministarstva prosvete Srbije.

Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 ocenila je danas da aktuelne priče o kupovini glasova ili priče o lenjim Romima koji zloupotrebljavaju sistem, nisu ništa drugo do posledica sistemskog zanemarivanja položaja ove zajednice i brojnih štetnih politika, propisa i praksi koji ih dodatno stigmatizuju i isključuju iz društva.

Romi i Romkinje se decenijama suočavaju sa brojnim sterotipima i predrasudama, koji utiču kako na opštu percepciju položaja Roma u društvu, tako i na javne politike, nacionalne i lokalne propise, pa čak i na načine na koje se ti propisi u Srbiji primenjuju, navodi se u saopštenju i ističe da situacija nije previše različita ni u drugim zemljama regiona i Evrope.

Takođe, organizacija A11 navodi da u podstandardnim romskim naseljima u Srbiji oko 40.000 stanovnika živi bez pristupa pijaćoj vodi, a oko 30.000 bez struje. Zbog toga Romi i Romkinje žive kraće od drugih delova populacije i suočavaju se sa stalnim strahom od prinudnih iseljenja - kako iz neformalnih naselja u kojima žive, tako i iz socijalnih stanova u kojima su troškovi stanovanja nepriuštivi za najsiromašnije.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je povodom Svetskog dana Roma upozorio da su Romi i dalje najviše diskriminisana i marginalizovana društvena grupa, iako su najbrojnija manjinska zajednica u Evropi.

Romkinje spadaju u najugroženije društvene kategorije. Udaju se u ranom uzrastu, očekuju ih višestruke trudnoće u kratkom vremenskom periodu, finansijska i druga zavisnost od partnera ili starijih članova porodice, kao i visok rizik od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, navodi se u saopštenju Pašalića i dodaje da su druga najugroženija grupa deca Romi, čiji celokupan razvoj u siromaštvu i neformalnim naseljima nosi sa sobom mnoge rizike.

Pašalić je dodao da postignuti rezultati na unapređenju položaja Roma nisu otklonili ključne prepreke u procesu njihove integracije, zato i dalje treba insistirati na celovitoj podršci romskoj nacionalnoj manjini.

XS
SM
MD
LG