Linkovi

Poštovati garantovana prava građana, štititi privatnost obolelih


Pripadnici Vojske Srbije ispred zdravstvenih cenata, nakon uvođenja vanrednog stanja u cilju borbe protiv epidemije koronavirusa, u Beogradu, 18. marta 2020. (Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije)
Pripadnici Vojske Srbije ispred zdravstvenih cenata, nakon uvođenja vanrednog stanja u cilju borbe protiv epidemije koronavirusa, u Beogradu, 18. marta 2020. (Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije)

Beogradski centar za ljudska prava (BCP) apelovao je u četvrtak da se za vreme vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije korona virusa, poštuju ljudska i manjinska prava zajamčena Ustavom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima i da odstupanje od tih prava bude srazmerno svrsi uvođenja vanrednog stanja i u skladu sa obavezujućim odredbama koje se odnose na zabranu diskriminacije.

"Pristup Vlade Republike Srbije u rešavanju pandemije COVID-19 mora da bude zasnovan na poštovanju ljudskih prava, a mere koje država privremeno propisuje moraju biti promišljene, srazmerne, pravno utemeljene, dostupne i razumljive svim licima na koja se odnose", kaže se u saopštenju ove nevladine organizacije.

Beogradski centar smatra da je neophodno da se zvaničnim pisanim dokumentom utvrdi način obezbeđivanja dnevnih životnih potreba građana čije je kretanje ograničeno tokom celog dana.

Građane sa hroničnim oboljenjima pogodnim za razvoj težih posledica korona virusa kao što su astma, dijabetes i druge, trebalo bi staviti u isti režim sa građanima starijim od 65, odnosno 70 godina, u cilju zaštite njihovog zdravlja, predlaže Centar.

Prema njima, trebalo bi propisati i pravila bezbednog higijenskog ponašanja na javnim mestima.

BCP predlaže da se primenjuje individualni pristup u procenjivanju potrebe da se osobama koja traže međunarodnu zaštitu ograniči sloboda kretanja, na isti način i pod istim uslovima kao i drugim kategorijama stanovništva.

Sve osobe u objektima kolektivnih smeštaja trebalo bi snabdeti zaštitnim sredstvima i individualno ih upoznati sa merama zaštite od širenja zaraznih bolesti na jeziku koji razumeju.

Prelažu da se u svim objektima kolektivnog smeštaja pa i u domovima za starije, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, psihijatrijskim ustanovama i sličnim, obezbedi testiranje lica na prisustvo korona virusa u većem broju i pod lakšim uslovima nego što je to slučaj sa građanima koji stanuju u privatnim smeštajnim objektima.

Advokatima bi trebalo omogućiti da, u svojstvu izabranih ili branilaca određenih po službenoj dužnosti, pristupaju svojim branjenicima pred sudovima, javnim tužilaštvima i policijom.

BCP predlaže da sve odluke Vlade koje se donose za vreme vanrednog stanja budu zvanično prevedene na engleski jezik i dostupne u svim objektima kolektivnog smeštaja, a da licima koja ne govore srpski ni engleski jezik budu prevedene na jezik koji razumeju.

Poverenik: Čutavi privatnost obolelih

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti danas je, reagujući na "učestala" obraćanja roditelja školske dece, apelovao da treba voditi računa da se ne povređuje pravo na privatnost obolelih.

Kako je navedeno u saopštenju, u poslednjih nekoliko dana učestala su obraćanja roditelja školske dece kojima roditelji ukazuju da prosvetni radnici putem vajber i fejsbuk grupe i imejlova "zahtevaju dostavu obaveštenja o zdravstvenom stanju učenika i njihovih članova porodice".

Roditelji to pravdaju, ističe se u saopštenju, "zahtevom školskih uprava i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja".

Poverenik apeluje na škole i prosvetne radnike da, posebno prilikom upotrebe tih sredstava komunikacije, vode računa o dopuštenosti obrade podataka o zdravstvenom stanju, te o merama zaštite podataka kako ne bi bili dostupni licima koja nisu ovlašćena da raspolažu tim podacima.

Takođe, poverenik je ponovo apelovao da svaki rukovalac podataka mora da vodi računa da se lični podaci, kako obolelih tako i potencijalno zaraženih, obrađuju samo u okviru minimuma onih podataka koji su neohodni za ostvarenje svrhe zaštite javnog zdravlja i smanjenja broja obolelih, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

XS
SM
MD
LG