Linkovi

Vlada Srbije ostaje većinski vlasnik namenske industrije


Srpska namenska industrija prihoduje prema procenama između 500 i 600 miliona dolara godišnje, Foto: (ilustracija) Brennan Linsley (AP)

Vlada Srbije osnovala je grupaciju Odbrambena industrija Srbije, koju čine proizvođači naoružanja i vojne opreme čiji je većinski osnovni kapital državni ili društveni, gde ukupan udeo ovog kapitala kod proizvođača ne može biti manji od 51 odsto, a grupaciju čine pravna lica koja su nosioci odbrambenih i bazičnih tehnologija i koji imaju status proizvođača naoružanja i vojne opreme.

Grupacija počinje da radi u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o grupaciji Odbrambena industrija Srbije, a cilj njenog formiranja je ostvarivanje strateških interesa Republike Srbije u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, Foto: VOA
Poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, Foto: VOA


Poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić objavila je ranije prošle godine i nacrt uredbe o privatizaciji namenske industrije tvrdeći da država sprema privatizaciju ovog sektora, ali sudeći po dokumentu koji je usvojen Srbija je ipak odlučila da zadrži kontrolu u ovom sektoru, gde će 49 odsto kompanija moći da se proda drugim vlasnicima.

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku" 31. decembra 2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.

Precizirano je da je državni kapital, u skladu sa Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, kapital Republike Srbije, organa i organizacija i javnih preduzeća koje je osnovala Republika Srbija.

Pravna lica, nosioci odbrambenih tehnologija članovi Grupacije su: kompanija "Prva iskra – namenska proizvodnja” a.d. Barič, preduzeće "Milan Blagojević – Namenska" a.d. Lučani, "Prvi partizan" a.d. Užice, "Zastava oružje" a.d. Kragujevac, kompanija "Sloboda" a.d. Čačak, holding korporacija "Krušik" a.d. Valjevo, "Prva petoletka namenska" a.d. Trstenik, "Teleoptik žiroskopi" d.o.o. Zemun, korporacija "Trayal" a.d. Kruševac, holding kompanija pamučni kombinat "Yumco" a.d. Vranje, "Zastava Tervo" d.o.o. Kragujevac, "FAP korporacija" a.d. Priboj, "Utva avio industrija" d.o.o. Pančevo, "Borbeni složeni sistemi" d.o.o. Beograd i "Belom" d.o.o. Beograd.

Pravna lica, nosioci bazičnih tehnologija članovi Grupacije su "PPT TMO” a.d. Trstenik, "Zastava Kovačnica" a.d. Kragujevac, "Kovački centar" d.o.o. Valjevo i "Corun Holding" d.o.o. Užice.

Spisak pravnih lica, nosioca odbrambenih tehnologija i nosioca bazičnih tehnologija, instituta, javnih preduzeca i drugih pravnih lica koja su članovi Grupacije sastavni je deo Uredbe o grupaciji Odbrambena industrija Srbije.

Grupaciji mogu pripadati i drugi proizvođači naoružanja i vojne opreme koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom i kod kojih se utvrdi strateški interes u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Vlada, kako se navodi u Uredbi, obrazuje Savet za odbrambenu industriju koji upravlja Grupacijom, a koga čine predsednik Saveta, četiri potpredsednika Saveta i ostali članovi Saveta.

Ostali članovi Saveta su predsednici nadzornih odbora u pravnim licima koja pripadaju Grupaciji.

Predsednik Saveta vodi i usmerava Savet, stara se o jedinstvu odbrambenog, privrednog, spoljnotrgovinskog i finansijskog delovanja Grupacije, usklađuje rad članova Saveta, predstavlja Savet i vodi sednice Saveta koje se sazivaju dva puta godišnje i to do 31. marta, a nakon usvajanja planova poslovanja za tekuću godinu i do 31. avgusta, a nakon usvajanja finansijskih izveštaja za prethodnu godinu.

Predsednik Saveta može ostalim clanovima Saveta davati uputstva i posebna zaduženja, shodno programu i politici Vlade u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme.

Vlada rešenjem imenuje i razrešava članove Saveta, na predlog ministarstva nadležnog za poslove odbrane. Strateški interes Republike Srbije ima prioritet u ostvarivanju poslovnog odnosa i povezivanju članova Grupacije.

Savet u saradnji sa Ministarstvom sprovodi aktivnosti na usmeravanju i jačanju poslovnog odnosa i povezivanju članova Grupacije.

Precizirano je da se članovi Grupacije mogu povezati međusobno ili sa drugim domaćim ili stranim pravnim licima u klastere u različitim oblastima proizvodnje naoružanja i vojne opreme radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Finansiranje ulaganja u tehnološki razvoj članova Grupacije, u skladu sa programima razvoja, obavlja se preko Srpske banke a.d. Beograd, pravnog lica koje vrši usluge od značaja za odbranu Republike Srbije iz oblasti finansijske delatnosti.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG