Linkovi

Manje hrišćana, više ateista u SAD


Najnovije obimno istraživanje verskog života u Sjedinjenim Državama pokazuje da je broj onih koji se deklarišu hrišćanima u padu, dok broj odraslih koji se ne identifikuju ni sa jednom organizovanom verom, raste.

U izveštaju pod nazivom “Amerika menja versku pripadnost” istraživačkog centra Pju, navodi se da su Sjedinjene Države još uvek zemlja sa najvećim brojem hrišćana na svetu sa 173 miliona deklarisanih.

Taj broj je prilično opao od 2007. kada se 78 odsto Amerikanaca, odnosno 178 miliona, izjašnjavalo hrišćanima.

U istom periodu broj onih koji se izjašnjavaju kao ateisti ili agnostici, odnosno oni koji veruju da su postojanje boga, bogova ili božanstava, nepoznati ili ih je nemoguće dokazati, porastao je sa 16 na skoro 23 odsto.

Alen Kuperman, direktor instituta Pju za verska istraživanja, rekao je novinarima da “nije jednostavno odgovoriti na pitanje” zašto se broj onih koji se smatraju hrišćanima smanjuje. Međutim sociolozi nude brojna objašnjenja.

Kuperman kaže da su mnogi mladi, pripadnici milenijumske generacije, odnosno oni koji su rođeni u periodu od ranih 1980-ih do početka 2000-ih uglavnom puno liberalniji u gledištima o društvu i da okreću leđa organizovanim religijama zbog konzervativnih verskih stavova u američkim političkim raspravama. Pored toga, kaže Kuperman u Sjedinjenim Državama je “primetno šire povlačenje iz organizovanih institucija” svih vrsta.

Na globalnom nivou, dodaje Kuperman, “kako nacije postaju bogatije one su sve manje religiozne.”

Broj Amerikanaca koji ne pripadaju ni jednoj religiji rasprostranjen je bez obzira na starosnu dob, rasu, pol ili zaradu, ali ih najviše ima među mladima.

Među pojedinim hrišćanskim verama, najveći gubitak se primećuje među vernicima rimokatoličke crkve, čiji je broj od 2007. sa 54 pao na 51 milion, dok je broj protestanata u istom period sa 51 odsto pao na 46.

U međuvremenu, anketa je pokazala da je donekle porastao broj nehrišćanskih vernika u Americi. Njih je 2007. bilo skoro 5 odsto, a 2014. blizu 6 odsto.

U porastu je broj muslimana i pripadnika hindu ver, iako je njihov ukupni broj i dalje mali. Takođe, hrišćanska zajednica u Sjedinjenim Državama je sve više rasno i etnički raznolika zbog rasta hispanske populacije.

Istraživanje pokazuje i porast međuverskih brakova. Do 1960. bilo ih je svega 19 odsto, a 2010. skoro 40 odsto.

Istraživački centar Pju temelji svoje zaključke na intervjuima sa 35 hiljada ispitanika, obavljenim u period od juna do septembra prošle godine.

XS
SM
MD
LG