Linkovi

Udruženja sudija i tužilaca napuštaju debatu o promenama Ustava


Arhiva, ilustracija

Udruženje tužilaca Srbije i Društvo sudija Srbije saopštilo je u ponedeljak da napušta javnu debatu o promenama Ustava u oblasti pravosuđa, zato što Ministarstvo tu debatu izbegava i zanemaruje primarnu temu o kojoj bi ona trebalo da se vodi - nezavisnost pravosuđa.

Dva udruženja saopštia su da prekidaju učešće u "takozvanim konsultacijama", pre svega zbog toga što država do sada nije izašla sa polaznim osnovama za izmenu Ustava i što proces usmerava na mehanizme koji će pravosuđe učiniti još zavisnijim od političke vlasti.

Sudije zameraju Ministarstvu da nije omogućilo ni debatu učesnika ovog procesa, a ni učešće u njemu ostalih državnih organa, a pre svega pravosudnih saveta i sudova i tužilaštava.

Debatu su napustili i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Centar za pravosudna istraživanja, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava.

Strukovna udruženja poručuju da su u potpunosti posvećena vladavini prava u Srbiji i cilj im je da se unapredi pravosudni sistem, te da se zalažu za eliminisanje uticaja na pravosuđe i za kvalitetan pravosudni sistem. Pretpostavka za to je nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva, što se prvenstveno obezbeđuje stručnim radom profesionalcima od integriteta u pravosuđu.

Udruženja pozivaju u dopisu Ministarstvo pravde da blagovremeno, pre nego što nacrt ustavnih rešenja uputi Venecijanskoj komisiji, učini ono što su svi ostali učesnici u konsultacijama već uradili - da predstavi javnosti svoj predlog izmene Ustava Srbije i omogući sveobuhvatnu debatu, pribavljajući na taj način neophodan legitimitet ustavotvornom procesu. U takvoj debati udruzenja su i dalje spremna da ucestvuju, poručuju.

Samo nezavisno sudstvo je nepristrasano

Sudije i tužioci širom Srbije ni ne znaju kakve se promene zapravo pripremaju, rekla je za Glas Amerike Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i sudija Apelacionog suda.

Predviđene promene, nastavila je, ni na koji način ne vode otklanjanju političkih uticaja i povećanju nezavisnosti pravosuđa, već naprotiv.

Sudije i tužioci, iako su tražili sastanak, nisu do danas uspeli da se vide sa ministarkom pravde, a umesto toga stiglo je saopštenje iz Ministarstva "koje se ne može zvati dobronamernim" i u kome je bilo uvreda i omalovažavanja, kaže Boljević.

"Nadamo se da ćemo prvo dobiti zvanične polazne osnove države za promenu ustava, pre nego što one budu poslate na ekspertizu Venecijanskoj komisiji", rekla je Boljević.

"Inače, ako se na ekspertizu pošalje ono što je ministarka pravde ranije najavljivala, tekst polaznih osnova koje niko nije video, pa se kasnije tobože kao o nečemu debatuje, to je onda samo šminka i ne bi moglo da se smatra demokratksim procesom", zaključuje Dragana Boljević za Glas Amerike.

Ona je ocenila i da je EU prema ovome "poprilično pasivna". "Nikako da čujemo poruku od EU da su za vladavinu prava podjednako odgovorne sve tri grane vlasti, a ne samo pravosuđe", rekla je.

Tužioci i sudije na ovom polju očekuju podršku i advokature, i građana, jer građani "mora da razumeju da je i njihovo pravo da sudstvo bude nezavisno, jer će onda biti nepristrasno".

O tome šta sudije i tužioci najviše zameraju državi u pripremama za promenu Ustava Srbije i koje su mehanizme prepoznali u želji političke vlasti da pravosuđe još više stavi pod kontrolu, govoreno je na nedavno održanom skupu o kome možete čitati ovde.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG