Linkovi

U Srbiji bez presuda koje uključuju zločin iz mržnje


Detalj sa Prajda u Beogradu, 28. septembar 2014. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Jedan od najboljih mehanizama u zaštiti LGBT populacije bilo bi adekvatno procesuiranje krivičnog dela za zločin počinjen iz mržnje, ali do danas u Srbiji nije donešena nijedna presuda koja uključuje ovu otežavajuću okolnost, rečeno je danas na skupu "Stvaranja tolerancije prema pripadnicima LGBT zajednice".

Prvog januara 2013. godine zločin iz mržnje je prvi put kodifikovan u domaćem krivičnom zakonodavstvu kao otežavajuća okolnost, ali se nadležni organi ipak na odgovarajući način nisu bavili zločinima koji su za motiv imali mržnju.

Savetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vladimir Šoć izjavio je da u Srbiji nema sistemske diskriminacije od strane državnih organa prema određenoj grupaciji stanovništva, dodajući da diskriminacija ipak postoji jer od kada postoji ljudsko društvo postoji i diskriminacija.

"Bilo bi nerealno da hoćemo da iskorenimo diskriminaciju, ali je cilj da je u što većoj meri sprečimo u našoj zemlji," rekao je Šoć.

On je naveo i da u Srbiji postoji devet najugroženijih grupacija stanovnika, a to su pripadnici nacionalnih manjina i verskih zajednica, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, migranti i interno raseljena lica i osobe čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije.

Pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava Milan Filipović je podsetio da je od 2012. godine izmenama zakona uveden član "54a" koji kao otežavajuću okolnost uvodi zločin iz mržnje.

''Nažalost do sada nemamo nijednu presudu koja se poziva na taj član, a možemo pretpostaviti da je razlog u nedostatku obuke, odonosno, obima i kvaliteta obuka nosilaca pravosudnih funkcija," rekao je Filipović.

Prema njegovim rečima, potrebno je da se zaposleni u sudstvu osnaže da bi bili prvi u svom tužilaštvu koji će u optužnici istaći taj član ili da budu prve sudije koje će se pozvati na član "54a".

Takođe se uviđa potreba da se uvede obavezna evidencija za zločine počinjene iz mržnje i određivanje nadležnih organa koji će analizirati prijavljene slučajeve i obraditi neophodne statističke podatke.

XS
SM
MD
LG