Linkovi

Svi učesnici u socijalnom sistemu zakazali, rezultati istrage konfuzni


Ministar za rad Zoran Ðorđević izjavio je u četvrtak povodom ubistva u Centru za socijalni rad u Rakovici da analize zaključaka ukazuju da stručnjaci organa starateljstva nisu u dovoljnoj meri prepoznavali postojanje porodičnog nasilja nego su ga tretirali kao konflikt u parnici za vršenje roditeljskog prava i zaštite prava deteta jačeg intenziteta koji se mogao kontrolisati.

Ðorđević je rekao da institucije sistema koje su imale zadatak da centru za socijalni pruže obaveštenja o nasilju o porodici, a time pruže pomoć i podršku u procenu nasilja imale su propsute u svom radu, u prvom planu policija.

"Postoji indicija da se Ð.M. policiji Policijske stanice Rakovica i Savski venac više puta obraćala za pomoć zbog nasilja u porodici i ugrožene bezbednosti, ali kad su se stručni radnici 2016. godine obratili da o tome dobiju podatke Policijska stanica Rakovica im je pružila odgovor da na evidenciji nemaju te prijave, što govori o tome da se nisu na adekvatan način bavili evidentirajnem i procesuiranjem tih prijava ili za to postoje neki drugi razlozi,” rekao je on.

Istovremeno se vidi da se Policijska stanica u Rakovici septembra 2016. godine obratila Centru za sdocijalni rad sa obaveštenjem da je Marko Nikolić policiji prijavio da Ð .M. i partner njene sestre vrše nasIlje na detetom kako bi Centar po tome postupao, dodao je Ðorđevć.

Ministar je rekao i da Komisija ustanove "Laza Lazarević" nije u dovoljnoj meri prepoznala disfunkciju ličnosti Marka Nikolića.

"Nije prepoznala porodično nasilje, a njega kao rizičnog u roditeljskoj ulozi. Evidento je da je stručna procena bila neadekvatna kao i veštaka", istakao je Ðorđević.

Takođe, navodi da je Centar za socijalni rad od predškolske ustanove dobio podatke koji ničim nisu ukazivali da postoji problem u ponašanju oca.

"Na osnovu ovakvih izveštaja i procena, centar za socijalni rad je stekao pogrešnu sliku da je otac adekvatan u roditeljskoj ulozi", rekao je Ðorđević.

Napomenuo je da još nisu realizovane sve procedure u Centru za socijalni rad u Rakovici jer se članovi tima još uvek nalaze na lečenju zbog ranjavanja prilikom pokušaja da zaustave ubicu u izvršavanju dela.

On kaže da istraga o propustima centara za socijalni rad u dva slučaja ubistva, na Novom Beogradu i u Rakovici, pokazuje da "ljudi prebacuju krivicu jedni na druge".

Konkretno, u delu izveštaja stručne komisije koja je vršila nadzor u slučaju u Rakovici, postoji jedna kontradiktornost, kaže Ðorđević i dodaje da najviše krivice prebacuju na policiju, bolnicu "Laza Lazarević" i predškolske ustanove.

Ðrođević je istakao da su te optužbe uglavnom neosnovane.

"Stručni nadzor je našao manjkavosti i uglavnom su te optužbe koje postoje na račun policije i 'Laze Lazarevića' neosnovane, jer se govori o hipotetičkim stvarima koje su se dešavale. Oni pričaju o tome da postoje indicije da se M. Ð. obraćala policiji, ali da nema evidencija o tome i oni ne znaju zašto ne postoji da evidencija", rekao je Đorđević.

"U izveštaju koji postoji za Novi Beograd i naznake koje postoje za Rakovicu govori se o tome da postoji krivica centara", rekao je Ðorđević.

Ðorđević je istakao da je gradonačelnik Beorgada Siniša Mali tražio izveštaj, i da je informisao ministra da će predložiti mere protiv direktora Gradskog centra za socijalni rad i Centra na Novom Beogradu.

"Videćemo kakvu će meru predložiti i u skladu sa tim ćemo da zauzmemo stav,” rekao je Ðorđević.

Ðorđević je istakao da je odmah nakon tragičnih događaja u centrima za socijalni rad na Novom Beogradu i Rakovici, komisija Ministarstva za rad izvršila vanredni nadzor.

Kaže da je Centar za socijalni rad Novi Beograd, nadležni organ starateljstva postupao u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, ali nisu u svim segmentima ispoštovani standardi stručnog rada propisani pravilnikom o organizaciji i Protokolom o postupanju u slučajveima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima, kao i opštim protokolom za zaštitu dece.

On je naveo da je tim stručnjaka organa starateljstva bez obzira na iznete propuste u realizaciji imao značajna ograničenja koja su se pre svega ogledala u izostanku adekvatne komunikacije između institucija sistema koje su nadležne za postupanje.

Ðorđević je, kaže, izdao nalog direktoru centra za socijalni rad da odmah po dobijanju zapisnika o izvršenom nadzoru nad stručnim radom pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti rukovodioca Gradskog centra za socijalni rad - Odljenje novi Beograd, i svih stručnjaka organa starateljstva koji su bili angažovani u radu na organizovanju zaštite od nasilja u porodici i zlostavljanje dece.

Ministar je istakao da je doneo obavezujuće upustvo o načinu realizacije obaveza centara za socijalni rad o primeni zakona o sprečavanju nasilja u porodici. On je istakao da je već razgovarao sa svim direktorima centara za socijalni rad, a da će 26. jula održati sastanak sa predstavnicima svih lokalnih samouprava.

Kaže i da će Ministartvo za rad ubrzo izraditi posebno upustvo za rad centara za socijalni rad.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da nije rešenje za problem nasilja u porodici ostavka ministara ili drugih, već je suština u tome da se nađe sistemsko rešenje za taj problem i da se radi još više da sistem funkcioniše bolje, a ljudi osećaju bolje zaštićeni.

Stefanović je, na konferenciji sa ministarima Nelom Kuburović i Zoranom Ðorđevićem, a odgovarajući na pitanje novinara da li je iko od ministara razmišljao o ostavci, rekao da kako god da odgovori "uvek će se napraviti da ste krivi".

On je upitao i da li su ministri 2009, 2011, 2012. godine, kada je bila ubijena 71 žrtva, razmišljali o ostavci ili je trebalo da preduzmu nešto da do toga ne dođe i da se taj broj smanji.

Policija je, kaže Stefanović, podnela krivičnu prijavu protiv nasilnika iz Rakovice.

Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici policija je donela 2.626 hitnih mera, a u 56 slučajeva došlo je do prekršaja i počinioci su osuđeni na 60 dana zatvora, izjavio je danas ministar Stefanović.

On je precizirao da je policija donela 910 mera udaljenja nasilnika iz stana i 1.716 mera kojima je zabranjeno da kontaktiraju ili da prilaze žrtvi, a u pitanju su policijske mere u trajanju do 48 sati.

Stefanović navodi i da statistički broj žrtava nasilja u porodici u poslednjih 20 godina malo varira, što znači da mora sistemski da se pristupi tom problemu.

"Uveren sam da novi zakon daje instrumente da se promeni takvo stanje uz prevenciju", dodao je Stefanović.

Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je danas da su u proteklih 40 dana, od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, sudovi na predlog tužilaštva uzrekli 1.300 hitnih mera.

To znači da su nasilnici udaljavani iz stana ili im je izrečena zabrana prilaska žrtvi, i precizirala da su od 1.800 predloga tužilaštva za hitne mere, sudovi usvojili 1.300.

Prema njenim rečima, na dva poslednja nesrećna slučaja porodičnog nasilja koje je rezulturalo ubistvima ovaj zakon, na žalost, nije mogao da se primeni.

Međutim, u sladu sa novim zakonom , kako je navela, a po nalogu republičkog tužilaštva sva tužilaštva u Srbiji formarala su 66 koordinacionih grupa za reagovanje u slučajevima porodičnog nasilja.

Članovi tih grupa su, pojasnila je, zamenik tužioca, specijalno obučeni policajac i predstavnik centra za socijalni rad.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG