Linkovi

Srbiji je potrebno više žena u sistemu bezbednosti


Srbiji je potrebno više žena u sistemu bezbednosti i njegovim službama, zaključak je skupa u Beogradu na kojem su učestvovali predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora.

Na okruglom stolu o uticaju i primeni Rezolucije UN "Žene, mir i bezbednost", koji je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da je situacija u toj oblasti u Srbiji znatno bolja nego što je bila ranije, ali da je još uvek daleko od zadovoljavajuće.

Do najvećeg porasta učešća žena došlo je u kategorijama oficira i profesionalnih vojnika, a donekle je smanjeno njihovo učešće kao civilnih lica. U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, pak, zabeležen je porast broja žena u svim kategorijama, pa je u maju 2015. njihova zastupljenost bila 19,42 odsto, a u septembru iste godine 19,71 odsto.

Kada je reč o bezbednosnim strukturama i učešću žena u njiima, treba krenuti od lokalnog nivoa, rekla je poverenica. "Potrebno je osnivanje saveta za bezbednost na nivou loklanih samouprava, kao i donošenje lokalnih strategija u toj obrasti. Naravno, sve to uz ravnopravno učešće žena", kazala je Janković. U tom segmentu potrebna je saradnja i podrška državnih organa, kao i civilnog sektora.

Janković je rekla da očekuje da će Vlada Srbije uskoro usvojiti novi Nacionalni akcioni plan za sprovođenje Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN - Žene, mir i bezbednost, kako bi što pre počelo njegovo sprovođenje. Rekla je da je tokom izrade tog plana posebnu pažnju, između ostalog, posvetila pitanjima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, porodičnog nasilja naročito prema ženama i starijima, te svim vidovima nasilja i diskriminacije tokom zapošljavanja i rada, kao i trgovine ljudima.

Ova pitanja, kaže Janković, moraju da se nađu u vrhu političke agende ako želimo da stvorimo društvo sa maksimalnim stepenom bezbednosti i na lokalnom i na nacionalnom nivou.

Zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji Majkl Ujehara naveo je ta organizacija pružila podršku Vladi Srbije tokom izrade Nacionanog akcionog plana za sprovođenje te rezolucije, navodeći da je taj proces bio transpranetan, te da očekuje da će mreža organizacija cilnog društva bitno doprineti i u njegovom sprovođenju. "Vlada će imati punu podršku OEBS-a u donošenju i sprovođenju tog dokumenta", kazao je Ujehara.

OEBS primećuje i ceni napore Srbije u ovoj oblasti, a žene mogu imati veliku ulogu u rešavanju bezbednosnih izazova, rekao je on.

Predstavnica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Maja Bjeloš predstavila je i Mrežu organizacija civilnog društva - "Žene mir i bezbednost u Republici Srbiji" koja okuplja ukupno 22 nevladine organizacije, kao i predstavnike akademske zajednice koji su zainteresovani za poštovanje i primenu Rezolucije 1325 UN "Žene, mir i bezbednost".

"Dijalog sa državom ćemo nastaviti", kaže Bjeloš navodeći da ta mreža organizacija insistira na se novi dokument sprovede na lokalnom nivou kako bi građani i građanke osetili boljitak u svakodnevnom životu.

Bjeloš je rekla da se ta mreža zalaže za veće učešće žena u savetu za bezbednost, štabovima za vanredne situacije, kao i u izvršnoj vlasti, te poručila predsedničkim kandidatima da bezbedbosni izazovi i rizici sa kojima se suočavaju žene i devojke mora da bude visoko na agendi bezbednosnih politika.

XS
SM
MD
LG