Linkovi

Slaba podrška za uzbunjivače u regionu


Veće za regionalnu saradnju sprovelo je istraživanje prema kojem tek nešto više od polovine ispitanika iz celog regiona smatra da uzbunjivače treba podržati, a jedan od njih šest kaže da ih treba kazniti za to što rade, objavljeno je na internet stranici te institucije.

Analiza zasnovana na uporedivim podacima je rezultat istraživanja 7.000 ljudi iz sedam ekonomija Jugoistočne Evrope, sprovedena je pod nazivom "Stavovi javnosti o uzbunjivanju u Jugoistočnoj Evropi".

U nastojanju da se podigne svest javnosti protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi (JIE), Veće je ispitalo šta javnost u regionu misli o uzbunjivanju kao jednom od veoma efikasnih alata za otkrivanje korupcije, kriminala i drugih ozbiljnih prestupa.

"Korupcija i neefikasnost u njenom rešavanju su i dalje razlog velike zabrinutosti društava u celoj Jugoistočnoj Evropi. Međutim, kako je ovo istraživanje i pokazalo, to se još uvek nije prevelo u snažnu podršku javnosti uzbunjivačima," rekao je stručnjak za reformu javne uprave i borbu protiv korupcije u Veću, Radu Cotici.

Istraživanje stavova građana o uzbunjivanju u regionu Jugoistočne Evrope pokazuje preovlađujuću relativno slabu podršku uzbunjivačima.

Tek nešto više od polovine od 7.000 anketiranih reklo je da uzbunjivače treba podržati, dok je samo oko trećine njih reklo da je uzbunjivanje prihvatljivo u njihovom društvu.

Prema anketi, jedan od šest građana je rekao da uzbunjivače treba kazniti za njihove radnje.

"Potrebno je još mnogo rada da se izgradi razumevanje stanovništva o upotrebi i značaju uzbunjivanja kao korektivnog alata u delovanju društva na otkrivanju i smanjenju korupcije. Podaci iz istraživanja daju čvrste dokaze o tome gde se društva nalaze kada je reč o boljem razumevanju korupcije i delovanju protiv nje. Bez odgovarajuće svesti javnosti teško je pridobiti podršku i pritisak građanstva koji bi doveli do promena“, navodi se u saopštenju.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 2014. godine Zakon o zaštiti uzbunjivača koji predviđa potpunu zaštitu osoba koje prijavljuju sumnju na korupciju, ali i da ohrabri svakog pojedinca da prijavi zloupotrebu.

Pod "uzbunjivanjem" Zakon smatra otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

Uzbunjivač je fizičko lice koje uzbunjuje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga organa vlasti, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu.

XS
SM
MD
LG