Linkovi

Tadić: EU nema alternativu


Predsednici Slovenije i Srbije, Danilo Tirk i Boris Tadic, na biznis forumu u Aranđelovcu, 6. oktobar 2011.

Uz prisustvo predstavnika Svetske banke, MMF-a, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke, u Aranđelovcu je održan biznis forum na kome učestvuje više od 100 lidera iz jugoistočne Evrope. Počasni gosti bili su predsednici Srbije i Slovenije, a jedan od zaključaka skupa je da zemlje ovog regiona nemaju drugog načina da ostvare svoje ekonomske interese osim da natave putem evrointegracija.

Sa ciljem pokretanja dijaloga i čvršćeg povezivanja poslovne i političke elite u regionu, danas je u Aranđelovcu održan skup više od 100 biznis lidera iz regiona, sa koga je poručeno da je najbolji put da države Jugoistočne Evrope ostvare svoje ekonomske in-terese nastavak evrointegracija i razvoj međusobne saradnju, kako bi i zajedno izašli na velika tržišta.

Otvarajući biznis skup “Dogovor za novo doba”, predsednik Srbije Boris Tadić je istakao da Evropska unija u ovom trenutku nema alternativu, kao i da zemlje regiona moraju da aktiviraju unutrašnje, kako nacionalne, tako i regionalne resurse radi boljeg međusobnog povezivanja:

"Zemlje bivše Jugoslavije imaju privrede koje su bile naslonjene jedne na drugu. One se nisu toliko udaljile u proteklih dvadesetak godina jedne od druge da nije moguće pronaći zajednički interes u nastupima na stranim tržištima, pa ćak možda i u kreiranju zajedničke proizvodnje u pojedinim sektorima. Mislim da su dve oblasti vrlo važne – to je namenska industrija i poljoprovredna proizvodnja."

Srpski predsednik je ocenio da je neverovatno to što slovenački, srpski i hrvatski privrednici u proteklih deset godina nisu predložili nijedan zajednički privredni projekat u oblastima energetike, poljoprivredi ili novih tehnologija, a predsednik Slovenije Danilo Tirk je istakao da je u vremenima ekonomske krize uloga političara da kreiraju uslove za poslovanje i ekonomsko povezivanje. On je ukazao da je Slovenija kao investitor pri-sutna u svim država bivše SFRJ, ali da bi bilo veoma dobro da i te zemlje imaju svoje investicije u Sloveniji:

"Vi morate razumeti da u Sloveniji određeno nepoverenje prema stranim investitorima u celini. Tu postoji konzervativnost. Mi nismo zemlja sa velikom otvorenošću prema stranim investicijama. To je jedan opšti problem."

Po oceni predsednika Hrvatske asocijacije poslodavaca Ivana Ergovića dijalog po-litičke i ekonomske elite u regionu postoji, ali nije konstantan, dok je predsednik Srpske asocijacije menadžera Bojana Raduna istakao da je važno što je obezbeđena politička podrška za rad i razvoj preduzeća i ukazao na odgovornost najsnažnijih kompanija u re-gionu da krenu u trasiranom pravcu, kojim će povući i sektor malih i srednjih preduzeća.

XS
SM
MD
LG