Linkovi

Desetogodišnjica USAID-a u Srbiji


Direktorka USAID-a za Srbiju Suzan Fric govori na radnom ručku povodom desete godišnjice aktivnosti te agencije u Srbiji

U poslednjih 10 godina SAD su investirale u Srbiju više od 800 miliona dolara kroz različite programe razvojne moći, izjavila je danas ambasadorka Sjedinjenih Drža-va u Srbiji Meri Vorik. Povodom desetogodišnjice rada Američke agencije za međunaro-dni razvoj u Srbiji i 50 godina rada u svetu, ona je istakla da je kroz USAID-ove programe za ekonomski rast i unapređenje upravljanja Srbiji dodeljeno ukupno 663 miliona dolara pomoći:

"Sveukupni cilj pomoći bio je da se pomognu i promovišu reforme, posebno one koje će omogućiti Srbiji da postane član Evropske unije. Verujemo da je napravljen značajan napredak, " rekla je Meri Vorlik.

Podrškom donošenju velikog broja zakona važnih za proces reformi i stvaranje zakonskog okvira i poslovnog ambijenta presudnog za privlačenje investicija, SAD su Srbiji pružile konkretnu pomoć, a kako je objasnila ambasadorka USAID je pomogao velikom broju kompanija iz Srbije da bolje nastupa na tržištu,

Postoji i bliska saradnja sa velikim brojem lokanih samouprava na razvoju kapaci-teta za privlačenje investicija, a jedan od najuspešijih USAID-ovih programa u Srbiji je Projekat MEGA za ekonomski razvoj opština, kaže Meri Vorlik:

"Kroz ovaj program mi smo kao partneri radili sa 32 lokalne samouprave. Te op-štine su uspele da privuku 1,6 milijardi evra investicija. To je ogroman uspeh jer omogu-ćava ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta", rekla je američka ambasadorka.

Ambasadorka Vorlik je istakla i da je USAID pomogao osnivanje Oportjuniti banke u Sr-biji, koja je od 2005. godine do sada odobrila oko 125 miliona evra kredita preduzetnici-ma, izbeglicama i interno raseljenim licima kojima je bio potreban kapital za početak poslovanja.

A na obeležavanju desetogodišnjice rada USAID-a, direktorka USAID-a u Srbiji Suzan Fric je ukazala da je tokom tog vremena polovina pomoći ove agnecije bila name-njenja programima ekonomskog razvoja, a druga polovina reformama pravosuđa i za-konskog okvira u Srbiji.

XS
SM
MD
LG