Linkovi

Prvi izveštaj o napretku poglavlja 23 i 24 u januaru


Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU), Tanja Miščević najavila je da će prvi polugodišnji izveštaj poglavlja 23 i 24 koje je Srbija otvorila sredinom prošle godine, biti predstavljen Evropskoj komisiji (EK) krajem januara.

Godina koja ističe bila je uspešna po pitanju Poglavlja 24, koje se bavi pravdom, slobodama, bezbednosti - ocenjeno je danas sastanku Pregovaračke grupe za ovo pogavlje, kao i Radne grupe za poglavlje 24 Nacionalnog konventa o EU.

Usvojeni su Akcioni plan i pregovaračka pozicija, stigla su nam prelazna merila, kakva smo i očekivali, rekao je predsednik Pregovaračke grupe za ovo poglavlje, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Zoran Lazarov.

Prema njegovim rečima, aktivnosti u okviru Akcionog plana su u velikoj meri ispunjene i pre nego je zvanično usvojen,a u kolikom procentu će se videti nakon prvog izveštaja za EK, koja će ga u martu dostaviti državama članicama EU.

Miščević istakla je da je dosta stvari drugačije posle otvaranja poglavlja, i da sada treba da naučimo načine praćenja i izveštavanja.

Ona je objasnila da dokumenta u pregovaračkom procesu do otvaranja poglavlja nisu dostupna javnosti, ali da uvid javnost dobija čim se otvori poglavlje.

Lazarov je rekao da neke aktivnosti nisu još realizovane, iz nekih opravdanih razloga, koji će biti uklonjeni. Kao primere primene on je naveo formiranje Kancelarije za droge, usvajanje novog zakona o policiji, kao i zakon koji se odnosi na nadležnosti MUP-a.

On je naglasio da neće biti rađeno samo na donošenje zakonskih i podzakonskih akata, već i obuci i jačanju opreme.

Kada je reč o izveštavanju o ispunjenosti pripreme Akcionog plana Lazarov je objasnio da je format dogovoren sa EK, i da će izveštaji biti podneti u januaru i junu, a da se trenutno radi na pripremi prvog šestomesečnog izveštaja.

Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o EU Sonja Stojanovcih Gajić rekla je da je ostalo dosta nedoumica oko toga u kojoj fazi će civilnom sektoru biti dostupan neki dokument, da li sve što Vlada radi ide prvo EK, pa tek onda građanskom društvu, ili će se prvo konsultovati sa tim sektorom pre nego rezultate stave na uvid Briselu.

Ukazala je da je veoma bitno kako meriti uspeh i osmisliti svoje instrumente da se vidi da li reforme imaju efekte po živote građana.

Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa EU za poglavlje 23 ukazao je da neke mere, za koje se smatralo da su u potpunosti ispunjene, nisu završene u potpunosti, te da davanje ocene ne održava ponekad pravo stanje.

Važno je pitanje metodologije i kvalifikovanja određenih mera, jer je kod poglavlja 23 bilo neslaganja, ocenio je Antonijević.

XS
SM
MD
LG