Linkovi

Potrebna kontrola NVO zbog zloupotreba u cilju finansiranja terorizma


Logo Beogradskog centra za bezbednosnu politiku

Na skupu "Rizici od finansiranja terorizma koji proističu iz neprofitnog sektora" predstavnici nevladinih organizacija i Uprave Ministarstva finansija Srbije za sprečavanja pranja novca složili su se da je potrebno regulisati finansiranje NVO zbog opasnost od zloupotreba organizacija civilnog društva radi finansiranja terorizma.

"Kontrola finansiranja neprofitnih organizacija je dobra prevencija protiv finansiranja terorizma od strane tih organizacija, ali još bolja prevencija je jako građansko društvo, " rekla je direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić.

Zamenica direktora Uprave Danijela Maletić je objasnila da postoji opasnost od zloupotreba radi finansiranja terorizma, jer su nevladinim organizacijama dostupni različiti izvori finansiranja, a pojedine koriste i gotov novac.

Maletić nije precizirala koje to nevladine organizacije koriste gotov novac kada su joj učesnici skupa postavili to pitanje.

Na raspravi je i pojašnjeno da nisu sve organizacije civilnog društva rizične, već one svojim delovanjem deluju preventivno i uključuju razne grupe koje bi potencijalno mogle biti radikalizovane.

Gajić je navela da su neki od rizika da li država ima uvid u to ko stoji iza kojih organizacija i za šta se troše ta sredstva.

"Postojeće zakonodavstvo Srbije već obavezuje sve udruženja građana da podnose finansijske izveštaje u kojima se tačno vidi u šta je novac uložen. Naš stav je da je to pitanje dobro uređeno, a jedino bi praktičniji rad Agencije za privredne registre pomogao u radu bezbednosne službe, mada ne treba stavljati nova ograničenja radu udruženju građana," smatra Gajić.

Ona je podsetila da su u istraživanjima koje je Centar na čijem je čelu radio pre četiri godine, građani Srbije videli terorizam kao pretnju „na nivou statističke greške“, a da je danas situacija drugačija.

Komitet eksperata Saveta Evrope za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma je u svojoj analizi stanja u Srbiji u aprilu prošle godine konstatovao da državni organi nemaju uvid u obim ranjivosti finansiranja terorizma kroz neprofitne organizacije i predložio spisak mera koje treba preduzeti, od kojih je većina obuhvaćena novom Nacionalnom strategijom za prevenciju i sprečavanje terorizma.

U sklopu reformi predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 24, predviđeno je unapređenje normativnog okvira za registraciju nevladinih organizacija u pogledu transparentnosti vlasništva i omogućavanja lakšeg pristupa organa takvim podacima u skaldu sa Direktivom o sprečavanju pranja novca.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG