Linkovi

Pokrenut stečajni postupk u KAP-u


Kombinat aluminijuma Podgorica
Kombinat aluminijuma Podgorica

Podgorički Privredni sud uveo je danas i zvanično stečaj u Kombinatu aluminijuma Podgorica.

Privredni sud donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka u KAP-u, na zahtjev Ministarstva finansija, zbog potraživanja od 24,4 miliona eura na ime aktiviranih garancija prema Dojče banci.

Ukupna potraživanja KAP-a prema povjeriocima iznose preko 386 miliona eura, dok je nominalna vrijednost KAP-a 180 miliona eura.

Povjerioci imaju rok od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o stečaju da prijave svoja potraživanja..

Za stečajnog upravnika izabran je Veselin Peršić koji je kazao je novinarima da trenutno postoji potreba za radnim angažovanjem više od pola ljudi u Kombinatu aluminijuma.

"Proizvodnja u KAP-u mora održavati najmanje petnaest dana da bi se izbjeglo neplansko zaustavljanje i havarijska oštećenja što bi u krajnjem smanjilo vrijednost stečajnog dužnika. U ovom trenutku imamo samo najavu plana reorganizacije. Rok za izradu plana reorganizacije je 90 dana. Taj rok se može na obrazloženi zahtjev uz saglasnost sudije može produžiti na još 30 dana.
Dakle u roku od 120 dana taj plan se mora dostaviti
" pojasnio je Perišić.

Prema važećem Zakonu o stečaju, moguć je stečaj kroz reorganizaciju koji podrazumijeva sprovođenje plana ozdravljenja firme u roku koji može biti najduže pet godina. Alternativu predstavlja klasični stečaj, koji nakon proglašenja bankrota, vodi rasprodaji imovine dužnika i likvidaciji kompanije. Procesom uvođenja stečaja sva upravljačka prava prenose na stečajnog upravnika, a i svi ugovori o plaćanju prestaju da važe.

Prvi zadatak stečajne uprave biće da odredi dugovanja i potraživanja KAP-a, na osnovu kojeg će se sačiniti Odbor povjerilaca.

Perišić je kazao da će se razgovarati sa firmama koje bi ubudiće mogle da preuzmu rukovođenje procesom proizvodnje u KAP-u da bi se spriječilo neplansko zaustavljanje procesa proizvodnje.

Predsjednik Sindikata Aluminijuma Rade Krivokapić kategoričan je da država mora radnicima obezbijediti adekvatan socijalni program.

"Svih 1200 radnika biće na radnim mjestima dok im se ne obezbijedi socijalni program ili privremeno penzionisanje" kazao je Krivokapić.

On je istakao da je uvođenje stečaja u KAP-u rezultat dugogodišnjeg lošeg poslovanja u tom preduzeću.

Prema riječima Krivokapića, ukoliko poslodavac ne ispoštuje svoj dio obaveza te ukoliko bude radio protivno interesu zaposlenih, sindikalci ne isključuju mogućnost štrajka.“Radnici neće dozvoliti da se Kombinat ugasi a da niko ne snosi posljedice zbog toga”- naveo je Krivokapić.
XS
SM
MD
LG