Linkovi

Vud: Duboke podele i problemi u Egiptu


Vud: Sirijskoj opoziciji potrebno jedinstvo
Vud: Sirijskoj opoziciji potrebno jedinstvo

Analitičar Džozef Vud smatra da neprestani neredi u Egiptu odlažu rešavanje dubokih društvenih i ekonomskih problema u toj zemlji.

Šta neprestani neredi i demonstracije znače za egipatsko društvo - bilo je prvo pitanje koje je Glas Amerike postavio saradniku vašingtonskog Instituta za svetske odnose, Džozefu Vudu.

Vud: Pre svega, neprestani neredi u Egiptu odlažu rešavanje dubokih društvenih i ekonomskih problema u toj zemlji. Društveni problemi se odnose na različita gledišta prema budućnosti zemlje, dok se ekonomski ogledaju u ogromnom siromaštvu, problemima u domenu finansija i novčanih rezervi i ekonomskoj stagnaciji. Pored toga, u egipatskom društvu imate duboku podelu izmedju islamista, koji žele uspostavljanje islamističkog režima, u šta je angažovano i Muslimansko bratstvo, i onih koji su za sekularno društvo i manji uticaj religije.

Glas Amerike: Kakav je sadašnji uticaj Muslimanskog bratstva i islamističke većine?

Vud: Mislim da taj uticaj raste, kao i u većini zemlja “Arapskog proleća.” U početku, Muslimansko bratstvo je tvrdilo da nema većih političkih ambicija, da bi nešto kasnije lider te stranke postao predsednik Egipta i preuzeo brojna ovlaščenja od sekularnih institucija i oružanih snaga da bi smanjio njihov uticaj. Porast uticaja islamista se vidi i u aktivnostima islamskog sveštenstva, koje podžava novi ustav kao korak ka ustpostalvjanju islamističkog režima. Pored toga, Muslimansko bratstvo je labavo povezano i sa Salafistima, sa kojima deli cilj stvaranja islamističke države, što bi možda barem kratkoročno mogla da bude sudbina Egipta.

Glas Amerike: Da li će se u procesu nereda i demonstracija intenzivirati uloga vojske, kao mogućeg arbitra i stabilizujućeg faktora?

Vud: Vojska je bila i ostaje uticajna, mada je pitanje do koje mere, uprkos nastojanjima Muslimanskog bratstva da je izoluje. Vojska će ostati uticajna, ako zbog ničeg drugog, onda zbog toga što poseduje veliki broj biznisa, nekretnina i industrijskih objekata. Vojska takodje smatra sebe zaštitnikom onoga što je dobro u egipatskom društvu i može se očekivati da će, tokom vremena, dobiti neku posredničku i obuzdavajuću ulogu u pogledu Muslimanskog bratstva i eksteremnih grupacija. Dakle, pred egipatskim oružanim snagama stoji uloga koju će one morati da odigraju.
XS
SM
MD
LG