Linkovi

Izazovi digitalizacije na Kosovu


Kosovo media conference
Kosovo media conference

U Prištini je završena dvodnevna regionalna konferencija na temu „Digitalni izazov - pre konačnog prelaska“. Rok prelaska sa analognog emitovanja na digitalno emitovanje je 17. jun 2015. godine.

Konferencija koju su organizovali OEBS i Nezavisna komisija za medije okupila je predstavnike regulatornih agencija za audio i vizuelne medije i javnih emitera iz Beograda, Podgorice, Sarajeva i Tirane.

Na konferenciji su predstavnici regulatornih agencija za audio i vizuelne medije i javnih emitera iz regiona i sa Kosova razmenili iskustva i razmotrili kakvi ih sve to izazovi čekaju do početka digitalnog emitovanja programa. Kada je u pitanju Kosovo ovaj proces poslednjih godina podrzava misija OEBS-a preko Nezavisne komisije za medije koja radi na izradi strategtije za digitalizaciju emitovanja kao i na izradi pravnog okvira o prelasku na digitalno emitovanje.

„Cilj ove konferencije je da se pomogne institucijama u Prištini, Beogradu, Podgorici, Sarajevu i Tirani kako bi ubrzali svoje napore i pronađu najbolja moguća rešenja na prelazak za digitalno emitovanje. Ova rešenja ne smeju da ograniče ničiji pristup informacijama, niti da diskriminišu bilo koga u javnosti“, rekao je šef OEBS-a na Kosovu Žan Klod Šlimberže.

Na Kosovu trenutno potoji 98 medijskih kuća, koje imaju licencu i 34 kablovska operatera. Tri medijske kuće imaju nacionalnu pokrivenost - Javni servis Kosova i dve privatne medijske kuće. Jedan od bitnih problema kad je digitalizacija na Kosovu u pitanju je što 48% Kosova još uvek nije pokriveno signalom, istakao je predsedavajaći Nezavisne komisije za medije, Adnan Merovci.

„Javni servis će dobiti poseban tretman u procesu digitalizacije i neće biti izložen nikakvom riziku da bude odsutan sa medijske scene“, kazao je Merovci.

Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović upozorila je u pismu koje je pročitano na ovoj konferenciji da se stanje u medijima pogoršava u čitavoj jugoistočnoj Evropi, a da proces digitalizacije koji se sprovodi širom sveta u ovom regionu još nije počeo.

Predstavnici javnih emitera iz Beograda i Sarajeva smatraju da proces digitalizacije omogućuva emiterima da unaprede programske sadržaje, iako zahteva ogromna finasijska sredstva.

Svi mi malo kasakamo u tom procesu digitalizacije i mi smo se kasno uklujučili ne zbog toga što nemamo profesionalne kapacitete nego što je jednostavno proces digitalizacije zahteva ogromna finasijska sredstva“, kazala je predstavnica RTV Bosne i Hercegovine Lejla Babović.

„Srbija je kasno kao i sve zemlje u regionu ušla u čitav proces digitalizacije, radi se intenzivno, odabrani su formati“, rekla je Gordana Janković, šefica Odeljenja za medije misije OEBS-a u Srbiji.

Na konferenciji u Ženevi 2006. godine, kao rok za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje je 17. Jun 2015. godine. Na dvodnevnoj konferenciji u Prištini učestvovali su i emiteri iz Ljubljane, Skoplja i Zagreba koji su već finalizovali prelazak sa analognog na digitalno emitovanje.

XS
SM
MD
LG