Linkovi

Matičnim ćelijama protiv HIV


Na Kalifornijskom institutu za regenerativne lekove, Džozef Anderson ispituje terapiju matičnim ćelijama za HIV infekciju

Matične ćelije mogu se smatrati kao blokovi za izgradnju ljudskog tela. One su glavne ćelije koje mogu da se razviju u drugačije vrste ćelija sa posebnom funkcijom. Mnogi naučnici veruju da one imaju veliki potencijal u tretiranju uzroka bolesti i da su pokazale dobre rezultate u pojedinim kliničkim ispitivanjima. Istraživači se sada nadaju da će početi kliničke testove na ljudima u kojima će koristiti genetski modifikovane matične ćelije za borbu sa virusom koji je uzročnik side. To je već pokazalo dobre rezultate u testovima na miševima.

Dijana Souza kaže da je terapija matičnim ćelijama pomogla da se povrati funkcija njenoj teško povređenoj ruci.

Dogodilo se čudo. Delotvorno je i moja ruka je dokaz toga.“

Terapija matičnim ćelijama znači da se telu daju nove ćelije koje zamenjuju bolesne ćelije i tkivo. Na Kalifornijskom institutu za regenerativne lekove, Džozef Anderson ispituje terapiju matičnim ćelijama za HIV infekciju. Do sada, on je radio sa miševima kojima je zamenio imunološki sistem, matičnim ćelijama koje su modifikovane sa trostrukom kombinacijom gena otpornih na HIV virus.

„One su bile sposobne da blokiraju HIV infekciju i da održavaju normalan imunološki sistem kod miševa, iako je virus i dalje bio prisutan. Otporne imunološke ćelije mogle su da održavaju funkcionalan imunološki sistem.

Anderson kaže da bi to moglo da stvori mogući lek za ljude koji su inficirani HIV virusom i kojima je značajno oslabljen imunološki sistem. On kaže da će im genetski modifikovane matične čelije pomoći da održavaju normalan imunološki sistem kroz genetski otpor, kao što je slučaj kod miševa.

Ako to krene ka kliničkim ispitivanjima na ljudima, bili bismo u mogućnosti da održavamo normalan imunološki sistem kod pacijenata koji imaju HIV infekciju. Na taj način oni bi mogli da prestanu da uzimaju antiretroviralne lekove koje obično uzimaju zato što bi genetski modifikovane matične ćelije mogle da se bore sa virusom u telu pacijenta.“

Naučnici koji rade na tom projektu kažu da bi, u najboljem slučaju, to mogao da bude jednokratni tretman matičnim ćelijama opremljenim genima otpornim na HIV. Oni se nadaju da će to proizvesti čitav imunološki sistem otporan na HIV, što će omogućiti pacijentima da prestanu da uzimaju antiretroviralne lekove.
XS
SM
MD
LG