Linkovi

Sloboda izražavanja u zemljama OEBS-a


Na skupu o slobodi medija i autocenzuri u zemljama OEBS-a, zaštitnik građana Saša Janković rekao da je sloboda medija u regionu i velikom delu Evrope zabrinjavajuće loše.

Izveštaj srpskog zaštitnika građana Saše Janković, ali i drugih organizacija civilnog društva pokazuju da je sloboda izražavanja i sloboda medija u ovom regionu, kao i u dobrom delu Evrope zabrinjavajuće loša.

Uz ocenu da se medijske slobode ne mogu zasnivati na herojima, zaštitnik građana Saša Janković je istakao da danas nema zaštite onih koji ustanu protiv pritiska, a za profesionalne principe.

Na skupu o slobodi medija i autocenzuri u zemljama OEBS-a, Janković je ukazao da se sloboda medija sve češće dokazuje postojanjem i provladinih medija i onih koji su kritikuju. Kako je rekao, jedini indikator slobode medija je odnos vlade prema medijima koji su kritički nastrojeni, a postojanje jednih ili drugih, dodao je Janković.

"Medijski poslanik koji danas odlučio da uprkos čvrstoj ruci države učini nešto što neće biti shvaćeno kao konstruktivno, gotovo sa izvesnošću se izlaže teškoćama. I jedan od polaznih koraka koji moramo da napravimo je da omogućimo tim pojedincima mnogo boju zaštitu. Nema je danas dovoljno", rekao je Janković.

Ambasador Holandije u Srbiji Loren Stokvis je izjavio da postoji pogoršanje slobode izražavanja u regionu država članica OEBS-a, što je u suprotnosti sa dokumentom iz Helsinkija koji je usvojen pre 41. godinu. Kako je rekao, zemlje Zapadnog Balkana su se opredelile za članstvo u EU, pa samim i tim i na usklađivanje medijske regulative sa pravnim tekovinama u proglavlju 23.

"Naravno da je obaveza svih država članica OEBS-a da novinarima obezbede da svoju profesiju obavljaju bez fizičkih ili profesionalnih posledica. Bez cenzure, autocenzure, bez pretnji ili sudskog gonjenja", istakao je Stokvis.

Zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji, Majkl Ujehara ocenio je da je sloboda izražavanja ključna za razvoj, dostojanstvo i slobodu svakog lica i osnovnih ljudskih sloboda. On je konstatovao da je mnogo postignuto kada je reč o slobodi medija, ali sada postoje novi izazovi, jer se sloboda na internetu pokušava ograničiti.

XS
SM
MD
LG