Linkovi

Srbija: Zatvara se balkanska ruta


Migranti u privremenom kampu u selu Idomeni, na granici sa Makedonijom
Migranti u privremenom kampu u selu Idomeni, na granici sa Makedonijom

MUP Srbije saopštio je da se od ponoći praktično zatvara balkanska ruta, pošto Slovenija počinje da primenjuje novi režim ulaska migranata u Šengen zonu.

"Imajući u vidu novi režim koji je primenila članica Evropske unije, Srbija ne može dozvoliti da postane sabirni centar za izbeglice tako da će sve mere usaglašavati sa Evropskom unijom i recipročno ih primenjivati na svojim južnim i istočnim granicama, prema Makedoniji i Bugarskoj", saopštio je MUP.

Gumeni čamci, puni migranata iz Iraka, Pakistana, Sirije i Avganistana, i dalje pristižu na grčko ostrvo Lezbos, uprkos zatvaranju grčko-makedonske granice.

Prema podacima lokalne policije, više od 3700 izbeglica čeka na dozvolu da nastavi put kroz Grčku, ka severnoj granici sa Makedonijom gde se u privremenim kampovima već nalazi veliki broj ljudi.

Migranti navode da praktično žive pod grčkom vojnom upravom i da su uslovi u kampovima veoma loši. Među njima je i Idomeni, na granici sa Makedonijom, gde je trenutno smešteno oko 13 hiljada ljudi, mada je kamp predvidjen za 1500 ljudi.

Zbog velikog broja ljudi koji pristižu svakog dana, u tom mestu su podignuti dodatni šatori.Najmanje 34 hiljada ljudi zarobljeno je u različitim delovima Grčke, zbog odluke makedonskih vlasti da oštro ograniče broj migranata koji ulaze u zemlju.

UNHCR je saopštio da posle dogovora Evropske unije i Turske u Briselu, još nije jasno šta će se dogoditi sa ljudima koji se nalaze u grčkim kampovima i da oni ne planiraju da se vrate u Tursku.

XS
SM
MD
LG