Linkovi

Holandija predstavila program predsedavanja EU


Prioriteti Holandije, koja je od 1. januara preuzela predsjedavanje EU, su - sigurna i slobodna Evrope, zajedničko tržište i rast, kao i snažan euro.

Kada je riječ o migrantskoj krizi, kao i terorizmu, Holandija insistira na zajedničkom, evropskom odgovoru, što je slučaj i kod ostalih izazova sa kojima se Evropa susreće. Medjutim, iz Kopenhagena je u Brisel stigla vijest da su od danas u Danskoj na mjeri privremene kontrole na granicama, što izazovima nove predsjedavajuće EU dodaje još jedan - prijetnju ukidanja Šengena.

U agendi svog predsjedništva precizni i praktični Holandjani posebno podvlače rad na sigurnosti i slobodi Evropljana, evropskom pristupu konfliktinim situacijama, efikasnom i prevedno uredjenom zajedničkom tržištu, koje će donijeti više radnih mjesta, zajedničkoj, evropskoj politici migracija i azila, zajedničkoj energetskoj politici, te snažnom i stabilom euru i euro-zoni.

"Nastojaćemo na unutrašnem planu da ojačamo zajedničko tržište, kako bi ono raslo i kako bi se otvarala nova radna mjesta. Višegodišnja finansijska kriza posustaje i Evropa, posebno njen sjeverni dio sa Holandijom, ekonomski napreduje, a mi ćemo tako moći značajnu pažnju da prebacimo na druge probleme, kao što je migranska kriza, a to se u narednim sedmicama i mjesecima mora dovesti pod kontrolu i broj migranata mora da se smanji," naglasio je holandski premijer, Mark Rute.

Proširenje nije medju prioritetima Holandjana, medjutim, i pod njihovim predsjedavanjem će se nastaviti tek započeti proces pregovora sa Srbijom, očekuju se i otvaranje novih poglavlja sa Crnom Gorom i Turskom, a kada je riječ o Ankari, novo predsjedništvo EU se nada da će se uskoro započeti i puno partnerstvo EU sa Turskom na rješavanju migrantske krize.

U isto vrijeme, iz Kopenhagena je u Brisel stiglo pismo kojim danske vlasti obavještavaju Evropsku komisiju da od danas u podne počinju sa mjerama privremene kontrole na državnoj granici.

„Privremene kontrole granice su uspostavljene u Norveškoj, Švedskoj, Austriji, Njemačkoj i Francuskoj. Sve ove mjere su najavljene Evropskoj komisiji i u ovim slučajevima je Komisija, nakon što je dobila obavijest o privremenom uvodjenju graničnih kontrola, te mjere i obznanila, prateći pomno razvoj prilika i održavajući stalni kontakt sa državama članicama koje su uvele ove mjere. Danas smo od Danske primili pismo kojim nas vlada te države informiše da danas od podneva uvodi privremene mjere kontrole državne granice. Komesar za unutrašnje poslove, Avramopulos je danas telefonski razgovarao sa danskim kolegom koji ga je informisao da će mjere privremene kontrole u toj zemlji trajati do 14. januara. Kao razlog uvodjenju ovih privremenih mjera navodi se ' briga za javnu sigurnost i red u zemlji," izjavila je portparolka Evropske komisije, Tove Ernst.

U Briselu ne žele da kommentarišu tvrdnje da sve veći broj evropskih država uvodeći kontrole na granicama, odbacuje Šengen. Sve dok su mjere privremenog karaktera i u saglasnosti sa pravilima Šengena, nema razloga za uzbunu, poručuju evropski zvaničnici, dok stvarnost sve više podsjeća na vrijeme kada se tek sanjalo o slobodnom protoku ljudi evropskom prostorom.

XS
SM
MD
LG