Linkovi

EU revizori o CG: Napredak i slaba posvećenost reformama


Evropski sud revizora (ECA), saopštio je da je pripremio specijalni izvještaj o realizaciji pomoći EU Crnoj Gori, u kome se konstatuje ostvareni napredak, ali i slaba posvećenost vlasti reformama.

Posebna kontrolna institucija koja prati realizaciju i implementaciju projekata koje finansira EU, sa sjedištem u Luksemburgu, najavila je za 6. septembar objavljivanje izvještaja "Jačanje administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori: Napredak ali i potrebni rezultati u mnogim ključnim oblastima", koji se odnosi na realizaciju dosadašnje finansijske pomoći Unije Podgorici.

"Izvještaj će ukazati na slabu posvećenost reformama od strane nacionalnih vlasti, što ograničava uticaj podrške EU", saopšteno je iz te institucije, zaduzene za kontrolu svih prihoda i rashoda svih tijela Unije, kao i ispravnost, zakonitost i regularnost njihovih transakcija.

ECA podsjeća da je EU od 2007. do 2013. finansijski pomogla crnogorske predpristupne reforme sa 235,7 miliona eura, te da će do 2020. visina pomoći Brisela dostići pola milijarde eura.

Evropski revizori istraživali su realizaciju 19 projekata u oblasti reforme javne administracije, uključujući javne nabavke i borbu protiv korupcije, kao i transporta i zaštite životne sredine.

Ova institucija podsjeća da je u pregovorima sa Crnom Gorom, koja je 2010. postala kandidat za članstvo u EU, do sada otvoreno 24 od ukupno 35 poglavlja, od kojih su privremeno zatvorena dva poglavlja.

"Posredstvom predpristupne pomoći EU (finansijske i nefinansijske), Evropska komisija pomažeCrnoj Gori da izgradi institucije i ojača administrativne kapacitete s ciljem podrške njenoj tranziciji u demokratsku i ekonomski razvijenu državu", saopštili su iz ECA.

XS
SM
MD
LG