Linkovi

U Crnoj Gori počela kampanja protiv selektivnih abortusa


Kampanja protiv selektivnog abortusa (rtcg.me)

Aktivistkinje Centra za ženska prava, uz podršku crnogorskih vlasti, pokrenule su danas peticiju kojom je započela kampanja protiv prakse selektivnih abortusa, koja je u posljednjih 15 godina dovela do zabrinjavajuće disproporcije od 110 novorođenih dječaka na 100 djevojčica, svrstavajući Crnu Goru u sami vrh negativne svjetske statistike.

Izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja Raičević, rekla je da je inicijativa usmjerena na prevazilaženje negativne partijarhalne vrijednosti koja, njegujući tradiciju muškog nasljednika, dovodi do selektivnih abortusa, što diskriminiše djevojčice i stavlja ih u položaj manje željenog djeteta.

„Tema naše kampanje i naše inicijative je da pokrenemo društveni dijalog koji će prevazići sistem vrijednosti u kome ženska djeca ne uživaju jednaka prava kao muška", rekla je Raičević, koja je danas, u okviru kampanje "Neželjena", u Univerzitetskom parku u Podgorici, otkrila spomen ploču djevojčicama nerođenima zbog ove zastrašujuće prakse. "Taj problem se odražava na položaj žena u svim oblastima društva i posljedice su tako drastične da imamo porast broja selektivnih abortusa u Crnoj Gori i zloupotrebu prenatalnih testova“

Ona je rekla da kampanja uključuje potpisivanje peticije koja će biti upućena Vladi Crne Gore, a odnosi se, kako je pojasnila, na zahtjev za rješavanjem problema prenatalnog odabira pola u Crnoj Gori.

„Ovo nije samo naša kampanja, ovo je sada kampanja čitavog crnogorskog društva i način da nešto uradimo za naše dječake i djevojčice. Ovo je kampanja za budućnost crnogorskog društva“, poručila je Raičević, koja je naglasila da kampanja nije usmjerena protiv prava žena na abortus, već isključivo s ciljem da utiče na negativne patrijarhalne vrijednosti koje djevojčice stavljaju u negativan položaj.

Ona je najavila da će od Vlade Crne Gore tražiti da pokrene izradu Akcionog plana koji će obuhvatiti stručnjake raznih profila i na multidisciplinarni način rješavati problem selektivnih abortusa.

“Obrazovanje je tu ključno i to je proces koji će, vjerovatno, potrajati, ali vrijeme je da se nešto po tom pitanju radi“, rekla je Raičević, koja postojeći zakon ne smatra lošim ali dovodi u pitanje kontrolu nad njegovom primjenom i ulogu Zdravstvene inspekcije.

Ljekarka Olivera Miljanović rekla je da se evidencija o selektivnim abortusima ne može vidjeti direktno, već putem trenda poremećaja ravnoteže polova na rođenju.

„U Crnoj Gori postoji trend neravnoteže između polova na rođenju i on se, za posljednjih 15 godina, kreće, prema našim istraživanjima, 110 dječaka na 100 djevojčica”, rekla je Miljanović, navodeći da je izuzetak u negativnom trendu jedino 2016. godina, kada je zabilježen normalan odnos 103 dječaka na prema 100 djevojčica. “Da li je ovo svjetlo na kraju tunela, da li smo nešto zaista uradili ne možemo zaključiti na osnovu jedne godine“

Ona je upozorila da je selektivni abortus, koji se događa nakon sprovedenog genetičkog testa, medicinski, etički i moralno neprihvatljiva radnja, kao i kršenje Zakona.

„Vi uvijek morate imati i onoga ko želi da uradi određeni akt, ali morate imati i dostupnost takvih testova. Danas je ta dostupnost moguća zahvaljujući internetu, odlasku u zemlje okruženja. Veoma je važno pitanje da li se na pravilan način, stručno pa i zakonski koriste dobrobiti prenatalne dijagnostike“, smatra Miljanović.

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, rekla je novinarima da ne treba da bude neželjene djece i da je potrebno stvarati budućnost u kojoj će djevojčice i dječaci biti ravnopravni.

„Dobro je da kroz ovakve kampanje utičemo na svijest svih da je potrebno da sprječavamo selektivne abortuse i zaštitimo buduće generacije”, rekla je Pejović. Čini mi se da današnjom kampanjom počinje naša budućnost”.

Novinarka Svetlana Slavujević, koja je učestvovala u šestomjesečnom istraživanju o selektivnim abortusima, poručila je da su pogrešni stereotipi da je muškarac taj koji produžava prezime, čuva kuću i brani državu, navodeći da je “ćutanje o selektivnim abortusima i danas veoma glasno”.

„Nijedna žena koja je uradila takav abortus nije željela pred našu kameru, a pritisak koji one trpe je izuzetno veliki i dolazi iz njihovog najbližeg okruženja, iz porodice”, rekla je Slavujević. “Svaka od žena koja je uradila takav abortus nosi ogroman ožiljak na duši“.

Izveštaj Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija iz 2012. godine, Crnu Goru svrstava u svjetski vrh liste zemalja sa najvećim disbalansom među djecom muškog i ženskog pola, uz Albaniju, Azerbejdžan i Jermeniju, dok je na Balkanu ova praksa u izvjesnoj mjeri prisutna i na Kosovu, Albaniji i Makedoniji.

Američki Institut za istraživanje populacije procijenio je, na osnovu monitoringa vršenog u perodu od 2000. do 2014. godine, da se godišnje u Crnoj Gori namjerno abortira 50 djevojčica.

Iako su crnogorske vlasti usvojile zakone koji regulišu ovu oblast, zvanična statistika do sada nije registrovala nijedan prijavljeni slučaj selektivnog abortusa.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG