Linkovi

Zaštita Ulcinjske solane uslov za članstvo Crne Gore u EU


Ulcinj, Crna Gora

Evropska komisija poručila je Crnoj Gori da mora zaštititi ulcinjsku Solanu i pojačati kontrolu nad već proglašenim zaštićenim područjima ukoliko želi da postane punopravni član EU, prenosi portal Vijesti.

Predstavnik Generalnog sekretarijata za životnu sredinu EK, Vedran Nikolić, rekao je da Crna Gora mora imati mrežu zaštićenih područja Natura 2000, najveću ekološku mrežu na svijetu koja pokriva 18 odsto kopnene i oko četiri odsto teritorije mora zemalja EU, kao i da mora preduzeti konkretne mjere zaštite u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim područjima

"Treba preduzeti konkretne korake u proglašavanju morskih zaštićenih područja, zaštitu ptica i drugih zaštićenih životinja, posebno u kontekstu istraživanja koja Crna Gora planira raditi u Jadranskom moru", rekao je Nikolić na radionici posvećenoj projektu uspostavljanja evropske mreže zaštićenih područja Natura 2000 u Crnoj Gori

Osnovana prije 25 godina, ova mreža obezbjeđuje zaštitu za preko 200 tipova staništa i više od 1000 rijetkih i ugroženih vrsta životinja, a djelovi nacionalnih teritorija koji budu proglašeni područjem Natura 2000 postaće dio zajedničke prirodne baštine i biodiverziteta EU.

Predstavnik EK rekao je da je važno pravilno prenijeti odredbe zakonodavstva EU u domaće zakonodavstvo, ali i da je od toga mnogo važnija njegova primjena, koja zahtijeva dobre administrativne kapacitete u službama državnih institucija i saradnju sa civilnim sektorom i stručnjacima.

"Crna Gora danom pristupanja mora imati gotov plan Natura 2000 mreže i pokazati da može njim upravljati", rekao je Nikolić. "Pri tome mislim, na primjer, na adekvatne i konkretne mjere zaštite ulcinjske Solane."

Generalna direktorica vladinog Direktorata za životnu svojinu, Ivana Vojinović, rekla je da "Natura 2000 područja nisu pod strogom zaštitom koja isključuje sve ljudske aktivnosti, te da je pristup očuvanju prirodnih resursa i njihovoj održivoj upotrebi "mnogo širi i usredsređen na ljude koji sarađuju sa prirodom".

"Iako su područja Natura 2000 mreže odabrana isključivo na osnovu naučnih kriterijuma, zemlje članice moraju osigurati da se njima upravlja na održiv način, kako ekološki, tako i ekonomski", rekla je Vojinović na skupu u Podgorici.

Ona je saopštila da se Crna Gora nalazi na polovini sveobuhvatnog istraživanja, odnosno mapiranja kopnenog dijela svoje teritorije vezanog za vrijedna staništa, divlje vrste biljaka i životinja, a naročito ptica.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG