Linkovi

Žugić: Pao nivo kapitala u bankama, jedna banka ugrožena


Crnogorski ministar finansija Radoje Žugić

DIrektor Centralne banke Crne Gore, Radoje Žugić, saopštio je danas da je nivo kapitala u bankama koje posluju na domaćem tržištu opao za 2,12 procenata i iznosi 503 miliona eura, zbog čega će one morati da se dokapitalizuju, prenijela je Mina Business.

“Imamo pad nivoa kapitala u bankama, sa malom stopom od 2,12 odsto, koji je posljedica dominantno objektivnih okolnosti, odnosno implementacije međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9 kojim smo zamijenili standard 39”, rekao je Žugić novinarima nakon sastanka sa glavnim izvršnim direktorima banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Žugić je objasnio da je time “porastao nivo rezervacija za banke preko 19 odsto, što je razlog da neznatno padne kapital, koji danas iznosi 503 miliona EUR na nivou sistema”.

“U našem fokusu su bile tri banke. One će morati u narednom periodu da se dokapitalizuju kako bi imali dodatno i dalje unaprijeđenje finansijskog sistema uz implementaciju međunarodnih stadarda finansijskog izvještavanja i najbolje bankarske prakse”, rekao je Žugić.

On je naveo da su tri banke bile ranjive, ali da je taj stepen ranjivosti smanjen, pa se kod dvije banke se izašlo iz krize, dok je jedna i dalje ugrožena.

“Danas imamo banke koje imaju adekvatnu solventnost, ali je neophodno napraviti novi kapital zbog povećanja rezervacija”, rekao je guverner novinarima. “Jedna od banaka je ugrožena, ali ne bih navodio ime, jer ne smijemo ugroziti povjerenje i odnos prema bankama”

Žugić je objasnio da Centralna banka Crne Gore obavlja frekventni monitoring, tražeći od banaka da obezbijede svoju sigurnost koja može uticati i na sigurnost cjelokupnog sistema.

“Generalno se malo slika izmijenila, ali na bolje, ne nagore”, ocijenio je Žugić, navodeći da je prošla godina bila veoma uspješna, gdje je finansijski sistem prema objektivnim ocjenama značajno unaprijeđen i u ovoj godini su nastavljeni pozitivni trendovi.

Prema njegovim riječima, “danas imamo povratak povjerenja u bankarski sistem, jer raste nivo depozita u sistemu, preko četrnaest odsto u odnosu na uporedni period prošle godine”.

“Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa koju banke transparentno iskazuju iznosi 6,68 odsto”, rekao je Žugić. “Dogovorili smo se da nastavimo trend daljeg smanjivanja, u funkciji kvaliteta života, standarda građana, ali i konkurentnosti naše realne ekonomije”.

Posjećajući da nivo loših kredita iznosi preko sedam procenata, Žugić je ocijenio da “smo tu napravili snažan iskorak i zaključili da nastavimo sa aktivnostima, budući da je CBCG predložila produženje važenja Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju”.


Facebook Forum

XS
SM
MD
LG