Linkovi

Uspešan test leka protiv ugrušaka


Operacija ugrađivanja stenta

Ljudi koji su imali operaciju na srcu često uzimaju lekove za razredjivanje krvi kako bi sprečili stvaranje krvnih ugrušaka. Ali ako je tim pacijentima potrebna nova hiruruška operacija, oni su suočeni sa dilemom. Moraju da prestanu da uzimaju lekove za razredjivanje krvi nekoliko dana pre operacije kako bi izbegli krvarenje u operacionoj sali. Medjutim, bez tih lekova oni rizikuju stvaranje ugrušaka. Najbolje rešenje mogao bi da bude lek protiv ugrušaka koji se brzo eliminiše iz tela kako bi pacijent mogao da bude podvrgnut operaciji bez odlaganja.

Srčani stentovi ili cevčice otvaraju blokirane arterije i ponovo uspostavljaju cirkulaciju krvi. Oni takodje mogu da ojačaju oslabljene arterije i zadrže ih otvorenim. Stentovi se ugradjuju tokom uobičajene procedure koja se naziva angioplastija.

Tokom te procedure, lekar provlači sićušnu, elastičnu tubu sa balončićem ili sličnim aparatom na njenom vrhu kroz krvni sud ka suženom ili blokiranom delu arterije. Nakon te procedure pacijent mora da uzima lekove za razredjivanje krvi kako bi se sprečilo stvaranje zagušenja u stentu. Problem nastaje kada pacijent koji uzima te lekove mora ponovo da bude podvrgnut hirurškoj operaciji. Kardiolog Erik Topol objašnjava dilemu.

Ulog je veoma visok. Jednom kada je stent ugradjen u srčanu arteriju, ako se on zapuši, rezultat je ili srčani napad ili smrt pacijenta“.

Doktor Topol je direktor Skrips naučnog instituta. On je bio jedan od autora studije u kojoj je učestvovalo 200 pacijenata kojima su ugradjeni stentovi i kojima je bila potrebna operacija na otvorenom srcu. Polovini grupe bio je dat lažni lek. Druga polovina primila je lek nazvan kangrelor, koji se daje intravenozno.

„Hteli smo da ustanovimo da li bismo mogli da sprečimo njihove trombocite, to jest ćelije koje stvaraju krvne ugruške.“


Lek kangrelor za razredjivanje krvi, gubi dejstvo tokom nekoliko sati, tako da je moguće prestati sa njegovim unošenjem pred samu hirurušku operaciju.

„Rezultati su bili prilično uočljivi na strani mogućnosti da se spreči nagomilavanje. Uspeli smo da sprovedemo to kod svih pacijenata, praktično uz pomoć kangrelora, u odnosu na lažni lek.“

Ne samo što su pacijenti bili u mogućnosti da budu operisani ranije, kaže doktor Topol, već nisu imali nikakvih problema sa krvarenjem.

Sada imamo intravenozni lek koji je testiran i koji bi mogao da bude korišćen tokom dana izmedju prekidanja uzimanja oralnih lekova i odlaska na operaciju.“

Izveštaj o uspešnom testiranju novog leka za razredjivanje krvi, kangrelora, objavljen je u časopisu Američkog medicinskog udruženja.

XS
SM
MD
LG