Linkovi

06. marta 1905. godine roðen muzièar Bob Vilis - 2005-03-03


06. marta 1905. godine u oblasti Lajmstoun u saveznoj državi Teksas, roðen je Bob Vilis, jedan od najpoznatijih amerièkih kantri pevaèa. Vilis je bio pokretaè muzièkog stila ”zapadnjaèki sving“, koji je kombinovao sving i karakteristiène kantri melodije i harmonije. Bob Vilis bio je stožer oko koga se tokom tridesetih godina u grupi ”Teksas Plejbojs“ okupilo trinaestoro muzièar, èiji broj je tokom èetrdesetih porastao na osamnaest. Vilis je pevao i svirao violinu, na repertoaru su bile kantri balade, bluz i džez, a u sastavu su dominirali duvaèki i gudaèki instrumenti. Posle II Svetskog rata, veliki sastavi poput ”Teksas Plejbojs“ postali su manje popularni i manje profitabilni, tako da je Vilis poèeo da radi sa manjim grupama i solistima. Bob Vilis, koji je izvršio veliki uticaj na kantri muzièare današnjice, postao je èlan Hola slavnih kantri muzièara, a umro je 1975. u 70. godini.

XS
SM
MD
LG