Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_03dec04_Identity_Th.jpg">Kradja identiteta - 2005-02-27


Mnoge organizacije, kao na primer banke ili kompanije koje formiraju baze podataka za marketinške svrhe, imaju baze podataka sa liènim informacijama svojih èlanova ili klijenata. Nedavno se ispostavilo da su jednu takvu kompaniju, ”Èois Point“ (ChoicePoint), kriminalci naveli da otkrije liène podatke hiljada stanovnika Kalifornije. Reè je o jednom od najveæih sluèajeva kraðe identiteta do sada, što bi moglo da dovede do prevara neviðenih razmera.

Mnoge organizacije, kao na primer banke ili kompanije koje formiraju baze podataka za marketinške svrhe, imaju baze podataka sa liènim informacijama svojih èlanova ili klijenata. Nedavno se ispostavilo da su jednu takvu kompaniju, ”Èois Point“ (ChoicePoint), kriminalci naveli da otkrije liène podatke hiljada stanovnika Kalifornije. Reè je o jednom od najveæih sluèajeva kraðe identiteta do sada, što bi moglo da dovede do prevara neviðenih azmera.

”Èois Point“ je jedna od najveæih kompanija u Americi koja prikuplja liène podatke miliona ljudi i zatim ih prodaje hiljadama preduzeæa, kao i amerièkoj Vladi. Ta firma dobija informacije sa prijava za posao ili osiguranje i sudskih dosijea, te ukupno ima èak 19 milijardi podataka. Prošle godine, kompanija je prodala desetine hiljada liènih dosijea ljudima koji su se predstavljali kao legitimne korporacije, a koji su u stvari bili kriminalci.

”To su veoma bistri, snalažljivi ljudi koji se svakog dana kada se probude pitaju: ”Koga bih danas mogao da prevarim?”“, kaže Džejms Li iz kompanije ”Èois Point“.

Dok kompanija obaveštava ljude širom SAD da su njihovi podaci možda ukradeni, borci za zaštitu privatnosti kažu da taj sluèaj otkriva veliku rupu u sistemu. Mark Rotenberg kaže da je pre više meseci zahtevao od Federalne komisije za trgovinu da istraži ”Èois Point“.

”Postoji premalo kontrole nad onim što se dešava sa liènim podacima koji se dostavljaju firmama, a da ljudi ne daju pristanak za to niti znaju kako æe biti upotrebljene te informacije”, kaže Mark Rotenberg iz Centra za privatnost elektronskih informacija.

Kompanija ”Èois Point“ tvrdi da je pojaèala zaštitu od kraðe identiteta. Meðutim, borci za privatnost smatraju da federalna Vlada, koja ima malo uvida u rad tih kompanija, mora da postane strožija prema njima. Desika Linè iz Federalne komisije za trgovinu kaže da Vlada daje sve od sebe: ”Na raznim nivoima mi tražimo naèine da spreèimo kraðe identiteta. Pojaèavamo te aktivnosti i nastavljamo rad na njima.“

Amerièki Kongres trenutno razmatra zakon kojim bi se suzbile kraðe identiteta. Meðutim, on neæe moæi da umanji moæ kompanija kao što su ”Èois Point“, kompanije o kojima Amerikanci znaju tako malo, a koje znaju tako mnogo o njima.

XS
SM
MD
LG