Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/smart_projectors.jpg">Projektorima buduænosti nisu potrebna projekciona platna ili svetlo obojeni zidovi - 2005-01-25


Kako stvari stoje, u kancelarijama i uèionicama buduænosti jedno od centralnih mesta zauzimaæe uredjaj za projektovanje slike na veliku površinu, kako bi svi mogli dobro da vide detalje. Današnji prenosni video projektori još uvek su prilièno skupi za svakodnevnu upotrebu, a dodatna nezgoda je u tome što je za dobru sliku potreban neki beo zastor ili bar svetlo obojen zid.

Istraživaèi na univerzitetu Bauhaus, u Nemaèkoj, konstruisali su takozvani ”pametni projektor,“ kome kao projekciona površina može da posluži zid sa tapetama ili šarene zavese navuèene preko prozora.

Tajna se sastoji u tehnici korekcije projektovane slike, tako da projektor nadoknadjuje sva geometrijska i kolor izoblièenja uzrokovana neravninama, odnosno razlièito obojenim delovima pozadine.

Zvuèi komplikovano, ali je u suštini jednostavno. Zamislite da gledate sliku nekog pejsaža sa plavim nebom, projektovanu na zid koji ima geometrijske šare, tamnije i svetlije boje. Kod obiène projekcije, plavo nebo bilo bi negde svetlije negde tamnije, u zavisnosti od šare.

Medjutim, pametni projektor koriguje sliku neba tako što na tamnijim mestima emituje svetliju boju, a na svetlijim - tamniju, pa se ona pojavljuje kao prirodna u svim svojim delovima. Korekcija je potpuno automatska i u realnom vremenu.

Drugim reèima, gledalac ne može da primeti ništa drugo osim prirodne slike. Pronalazaèi, na žalost, nisu saopštili kada bi ovaj uredjaj mogao da poène da se proizvodi.

XS
SM
MD
LG