Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/savet-ministara.jpg">Najviši funkcioneri Srbije, Crne Gore i državne zajednice  poželeli graðanima sreænu Novu godinu - 2004-12-31


Predsednik Srbije i Crne Gore Svetozar Maroviæ u èestitki graðanima poželeo je da 2005. godina bude bolja, ne u obeæanjima i na reèima, veæ u konkretnom životu i za svakog, da ljudi prepoznaju nadu i da vide cilj pred sobom za koji se vredi žrtvovati i zbog kojeg treba istrpeti a taj cilj je evropska Srbija i Crna Gora.

2005. kaže Maroviæ mora biti godina u kojoj æe svaki èovek, svaka porodia, najveæi broj graðana, osetiti da se u njoj nešto pozitivno dešava i da može da kaže svom najbližem – »znaš, ovo ipak ide na bolje". Predsednik Srbije Boris Tadiæ èestitao je svim graðanima Republike 2005. godinu za koju kaže da æe biti prelomna i u kojoj æemo svi zajedno imati snage i volje da prebrodimo teškoæe sa kojima se suoèavamo. Èekaju nas iduæe godine velika dela, spremite se na veliki rad ali se spremite i na radost, kaže predsednik Tadiæ u novogodišnjoj poruci graðanima Srbije.

Poželevši graðanima mir, zdravlje i sreæu srpski premijer Vojislav Koštunica u novogodišnjoj poruci naglasio je da jedino ukoliko budemo uvažavali stvarnost u svetu koji nas okružuje, ako budemo podjednako poštovali ljudska prava i sopstveno dostojanstvo, a najviše - ako budemo razumni, složni i odluèni, Srbija æe, uprkos teškoæama, u 2005. godini kroèiti putem svoje evropske buduænosti i boljeg života.

Crna Gora u 2005. godini mora uèiniti sve da dogovori nove odnose sa Srbijom, koji æe podrazumijevati meðunarodno priznanje dvije države, uz sporazum o njihovom savezu, rekao je crnogorski predsjednik Filip Vujanoviæ.

Prema njegovim rijeèima, ako to za Srbiju bude neprihvatljivo, u narednoj godini se mora pripremati referendum o državnoj buduænosti Crne Gore. Sliènog su mišljenja i predsjednici crnogorskog parlamenta i Vlade Ranko Krivokapiæ i Milo Ðukanoviæ

"Taj model unaprijed dogovorenih odnosa smaramo najboljim interesom i Crne Gore i Srbije, jer uvažava potrebu samostalnog meðunarodnog predstavljanja, ali i velike bliskosti i zajednièkih interesa Crne Gore i Srbije", kazao je Vujanoviæ u novogodišnjoj èestitci.

Ta odluka, naveo je on, pripada samo graðanima Crne Gore i oni treba da je donesu slobodno, demokratski vrednujuæi najveæi interes svoje države.

Vujanoviæ je upozorio da "i jedni i drugi moramo znati da smo jedni drugima najbliži i da nas ništa ne smije udaljavati, pa ni razlièito viðenje državne buduænosti naše zajednièke Crne Gore. Predsjednik crnogorske Skupštine Ranko Krivokapiæ ocijenio je da je Crna Gora pred vratima postizanja istorijskog cilja poslijeratnih generacija-pune obnove nezavisnosti, što zahtijeva politièku ozbiljnost i jedinstvo svih.

"Crna Gora je kuæa svih njenih graðana, dom u kome tražimo svoju i buduænost naše djece. U 2005. godini æemo utvrditi datum referenduma na kojem æemo dati svoj sud o ideji koja je od entuzijazma narasla do zvaniène državne politike", kazao je Krivokapiæ.

On je ponovio da je iskustvo u posljednjih 15 godina pokazalo da bilo koji oblik politièkog zajedništva sa Srbijom nije dobro rješenje, jer je nemoguæe naæi formulu u kojoj æe 10 puta veæa Srbija željeti da bude ravnopravna sa Crnom Gorom.

Konstatujuæi da su Srbija i Crna Gora na repu evropskih dogaðaja, crnogorski premijer Milo Ðukanoviæ rekao je kako se nada da obeæanje Vojislava Koštunice o saradnji sa Hagom nije samo još jedan verbalni manevar.

No, upkos odnosu prema saradnji sa Haškim tribunalom, Ðukanoviæ je uvjeren da je veæina ljudi u Crnoj Gori veæ formirala stav o državno-pravnom statusu Crne Gore. Ipak, ispunjavanje obaveza prema Haškom tribunalu i drugih meðunarodnih obaveza je nešto što je nasušno potrebno, prije svega državi Srbiji, da bi i ona, kao i Crna Gora otvorila svoju evropsku perspektivu-zakljuèio je Ðukanoviæ.

XS
SM
MD
LG