Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/wood_Daniel_Serwer_150.jpg">Danijel Server: Zvanièni stav meðunarodne zajednice je da se moraju ispuniti standardi pre statusa - 2004-12-24


Struènjak za pitanja Balkana u amerièkom Institutu za mir, Danijel Server, u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinoviæem osvrnuo se na pitanje standarda pre statusa, izbor Ramuša Haradinaja za premijera Kosova, koncept decentralizacije i povratak srpskih izbeglica u tu pokrajinu.

Server:Zvanièni stav medjunarodne zajednice je da se moraju ispuniti standardi pre statusa. Medjutim, stvarno moram da kažem da postoji samo jedan standard koji se ispreèio na putu ka procesu donošenja odluke o konaènom statusu te pokrajine, a to je tretman Srba na Kosovu. Tu se mora postiæi stvaran napredak, mada je u pogledu niza drugih standarda postignut razuman progres. Moram ujedno da naglasim da medjunarodna zajednica želi dalji progres i bezbedan povratak srpskih izbeglica. Nadajmo se da æe na proleæe poæeti daleko intenziviniji povratak srpskih izbeglica. Takodje se nadam da æe novi premijer Kosova usmeriti svoj narod u tom pravcu, odnosno poštovanju prava na povratak i bezbednost srpske manjine u toj pokrajini.

Glas Amerike:Šta mislite o položaju novog premijera Kosova, Ramuša Haradinaja, u svetlu moguæeg podizanja optužnice Haškog tribunala protiv njega?

Server:Izbor Haradinaja je jasno rezultat ustavnog procesa na Kosovu, koji je legalno sproveden. Mora se uoèiti da je izbor premijera rezultat slobodnih i praviènih izbora. S druge strane, ukoliko Haradinaja optuži Haški tribunal, on æe morati da ode u Hag, odnosno da podnese ostavku i odazove se na optužnicu suda, što je bio sluèaj i sa mnogim drugim politièarima iz tog regiona.

Glas Amerike:Kako tumaèite predlog Vlade Srbije o decentralizaciji Kosova, što bi omoguæilo saomoupravu i brži povratak srpskih izbeglica?

Server:Ideja decentralizacije je svesrdno prihvaæena u Vašingtonu, jer je to u skladu i sa našim, veoma decentralizovanim sistemom uprave. Ja, na primer, imam daleko više kontakta sa upravom grada Vašingtona, gde živim, nego sa predstavnicima administracije. Medjutim, predlog Beograda ne predstavlja geografsku decentralizaciiju veæ pokušaj da se stvori zasebna etnièka uprava u srpskim enklavama. To nije formula koja se meni dopada i ne oèekujem da æe se Soren-Jesen Petersen ili drugi predstavnici medjunarodne zajednice složiti sa tim predlogom. Pitanje da li æe decentralizacija biti deo konaènog statusa trebalo bi da bude predmet pregovora u svetlu želje vlade Srbije da odvoji upravu Srba na Kosovu od uprave Albanaca, istovremeno zadržavajuæi svoj uticaj nad Srbima u toj pokrajini. U svakom sluèaju to ce biti predmet pregovora.

Glas Amerike:Šta mislite o moguænosti povratka srpskih izbeglica i njihovoj zaštiti?

Server:Povratak srpskih izbeglica i njihova bezbednost zavise u krajnoj meri od ponašanja Albanaca na Kosovu, na nivou pojedinaca i zajednica. Ono što bi Ramuš Haradinaj mogao da uèini je da ubedi albansko stanovništvo da mora da pozdravi i ohrabri povratak srpskih izbeglica, onih koji nisu odgovorni za bilo kakva zlodela. Takvih Srba ima puno. Ukoliko bi se to uèinilo, mogu da vidim poboljsanje situacije na Kosovu. Ne možete držati policajce kod svake srpske kuæe, veæ morate da stvorite opšte bezbednosne uslove za svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu pripadnost, a to je odgovornost veæinskog albanskog stanovništva, a ne lokalnih srpskih samouprava.

Glas Amerike:U svetlu moguæe optužnice Haškog suda protiv Ramuša Haradinaja i tvrdnji da je premijer bio anagažovan u akcijama protiv Srba, kako bi oni mogli da steknu poverenje u takvu liènost?

Server:Ne verujem da je potrebno imati povrenja samo u Haradinaja, veæ je potrebno da se celo albansko rukovodstvo i albanska populacija ponašaju na korektan naèin. Haradinaj, u stvari, ima reputaciju medju kosovskim Srbima kao èovek koji je otvoren za dijalog sa njima. On istovremeno uživa podršku albanskog stanovništva i ne može ga se optužiti da je mek prema Srbima, te kao rezultat toga on ima veæe moguænosti da bude otvoren i fleksibilniji prema Srbima, a da ne bude optužen za popustljivost. Mislim da bi Srbi trebalo da iskoriste tu situaciju i zatraže od njega da ne samo retorikom, veæ i delima, izrazi dobrodošlicu povratku Srba na Kosovo.

XS
SM
MD
LG