Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_11dec04_Heart_Research_150.jpg">Evo jedne ohrabrujuæe vesti za gotovo 5 miliona Amerikanaca koji pate od srèanih oboljenja - 2004-12-11


Jedan novi izum mogao bi da smanji moguænost fatalnog srèanog udara… dok bi nova procedura mogla da uoèi znake srèanih problema koje postojeæi testovi èesto ne mogu da otkriju.

Ova sintetièka mreža mogla bi da produži život ljudima koji se suoèavaju sa opasnošæu srèanog udara. Kada je srce oslabljeno ili ošteæeno, èesto se proširi tako da ne može da efikasno pumpa krv. Lekari kažu da takozvana «èarapa za srce», koja se navlaèi na dno proširenog srèanog mišiæa, može da skupi srce do normalne velièine i tako umanji rizik od infarkta. Proizvodjaè, kompanija Acorn Cardiovascular, ustanovila je da pacijenti koji koriste njihov izum, pored standardne hirurške procedure i lekova, pokazuju znaèajno bolje rezultate od onih koji nisu koristili «èarapu za srce».

Acorn-ov izum je veæ odobren u Evropi a dozvola za upotrebu u SAD oèekuje se narednih meseci.

U medjuvremenu, lekari koriste novu proceduru koja daje trodimenzionalnu sliku srca. Nova procedura nazvana CT angiografija – kombinuje prednosti kompjuterske tomografije, ili kompjuterskog skeniranja sa onima klasiènog angiograma. Kompjuterski skener omoguæava sliku preseka tela koristeæi rendgenske zrake ali pruža mnogo više detalja od standardnog rendgenskog filma. Angiogram obuhvata unošenje katetera u telo pacijenta, da bi se ubrizgala specijalna boja u krvotok i omoguæio rendgenski snimak. CT angiografija omoguæuje lekarima da ubrzigaju boju u perifernu venu umesto u arteriju – što je procedura koja je mnogo manje invazivna, i ima manje rizika od ozbiljnih komplikacija. Lekari zatim koriste kompjutersku analizu kako bi prouèili rezultate.

Doktor Hooman Madyoon je specijalista za kardiologiju u Medicinskom centru Sent Džozef u Stoktonu, Kaliforniji. On kaže da …» nam je sada za razliku od ranije omoguæeno da pogledamo unutar srèanih arterija i vidimo ne samo naslage na srcu, kalcijum koji se taložio èetiri ili pet godina, ali i ali i naslage koje su novije, mekše i nisu još pretovrene u kalcijum. Ranije nismo mogli da vidimo te naslage, a od njih preti opasnost.»

Veæina pacijenata može da obavi kompjutersku angiografiju a da ne mora da ostane u bolnici.

XS
SM
MD
LG