Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/pd_croatian_judith_armatta_150.jpg">Džudit Armata: Nove optužnice protiv OVK do kraja godine - 2004-12-06


Povodom odbijanja beogradskih vlasti da prihvate izbor Ramuša Haradinaja za novog premjera Kosova zbog toga što je -- kako se navodi -- pod istragom Haškog tribunala -- razgovarali smo sa Džudit Armatom, iz Koalicije za meðunarodno pravo koja prati suðenja na na Haškom sudu.

Po reèima Džudit Armate, glavna tužiteljka Haškog tribunala, Karla del Ponte, trebalo bi do kraja godine da objavi nove haške optužnice.

"Prema nekim nagaðanjima, Karla del Ponte dovršava odreðen broj istraga o ratnim zloèinima tokom konflikta na Kosovu, èiji su poèinioci komandanti bivše OVK. Meðutim, sve dok optužnice ne budu zvanièno objavljene Haško tužilaštvo neæe pružiti nikakve druge informacije. Optužnice bi takoðe trebalo da budu objavljene u roku od sledeæe dve nedelje", kaže Armata.

Upitana da li je Karla del Ponte upozorila administratora UNMIKA, Jensena-Petersona da je Haradinaj pod haškom istragom, naša sagovornica je odgovorila:

"Ona razlièito postupa sa optužnicama. Svakako ne brine o tome da æe Haradinaj, ukoliko protiv njega podigne optužnicu, pobeæi ili odluèiti da se skriva, što je najèešæi razlog zbog kojih se optužnice drže zapeèaæenim. Takoðe, ne bi objavila optužnicu u sluèaju da još uvek traje istraga. Isto tako je sasvim moguæe da Karla del Ponte nije ništa želela da bilo šta prenese UNMIK-u."

Džudit Armata je takoðe prisustvovala konferenciji za štampu koju je u Hagu održao amerièki ambasador za pitanja ratnih zloèina Pjer Rièard Prosper. On je tom prilikom optužio beogradske vlasti, posebno predsednika Vojislava Koštunicu, da ne saraðuju sa Tribunalom. Prosper je takoðe naglasio, kaže Armata, da æe Haški tribunal produžiti rad zbog te nesaradnje, i nije iskljuèio moguænost da Beograd bude suoèen sa odreðenim merama Sjedinjenih Država. Izgleda da je prva takva mera, Prosperovo saopštenje da Vašington zbog nesaradnje ne može više da podržava suðenja pred domaæim sudovima u Srbiji.

XS
SM
MD
LG