Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_27oct04_Tadic_150.jpg">Tadiæ odluèno odbacio moguænost da Kosovo postane nezavisno - 2004-10-27


Na konferenciji za štampu održanoj u Berlinu Tadiæ je rekao da je "teza o tome da æe Srbija postati deo Evrope ako se odrekne svojih legitimnih nacionlanih interesa neodrživa teza".

"Ne vidim zašto Srbija ne bi mogla da postane deo EU i štiteæi svoje legitimne nacionalne interese na Kosovu i Metohiji. Uz potpuno razumevanje da i albanska strana želi da zaštiti svoje legitimne interese. Valjda svi verujemo da je samo tako moguæe evropsko rešenje za Kosovo koje bi bilo u potpunom skladu sa vrednostima Evrope", rekao je Tadiæ .

Predsednik Srbije, koji boravi u Berlinu na poziv Fondacije Fridrih Ebert, bliske vladajuæoj Socijaldemokratskoj partiji Nemaèke, razgovarao je prethodno sa saveznim kancelarom Gerhardom Šrederom.

Predsednik Srbije je, kako je rekao novinarima nakon tog susreta, Šrederu obrazložio medjunarodnu politiku Srbije i državne zajednice SCG vezanu pre svega za Kosovo i saradnju sa Haškim tribunalom.

"Šrederu sam rekao da je nezavisnost Kosova apsolutno neprihvatljiva i da bi destabilizovala ne samo Srbiju veæ i èitav region" rekao je Tadiæ.

Kancelaru je, kako je dodao, ukazao i da rešenje za Kosovo mora da bude jednako prihvatljivo i za Srbe i za Albance, kao i da je minimum za uspostavljanje poverenja Srba decentralizacija, uz formiranje srpskih opština i preduzimanje nadležnosti u više oblasti.

Šreder je, kako je Tadiæ preneo novinarima, pokazao razumevanje za ove stavove, kao i za predlog predsednika Srbije da sadržaj promena i konaènog rešenja za Kosovo bude predmet aktivnosti i mešovite nemaèko-srpske grupe eksperata koja bi uskoro mogla da poène sa radom.

Kada je reè o saradnji sa Haškim tribunalom, Tadiæ je Ssrederu pružio uveravanje da je to "definitivno opredeljenje Srbije".

"Saglasili smo se da ta saradnja ne treba da destabilizuje Srbiju", rekao je Tadiæ, navodeæi da je Šrederu preneo da æe srpske institucije i Haški tribunal narednih dana stupiti u neposredni kontakt.

XS
SM
MD
LG