Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://www.technewsworld.com/images/rw705/fingerprint-cross-match-lumidigm.jpg">Skeneri koji snimaju ispod kože - 2004-10-18


Svi amerièki medjunarodni aerodromi sada imaju specijalne skenere za snimanje otisaka prstiju. Ali, kako kažu struènjaci, ni jedan elektronski uredjaj nije bez skrivenih mana.

Na primer, skener za prste ne zna da li snima prst živog biæa ili plastiènu kopiju prsta živog biæa. Drugim reèima, iako je mala, moguænost da se mašina prevari ipak postoji. Struènjaci kažu da je najbolji naèin da se prevazidje ovaj nedostatak razvijanje skenera koji bi mogao da snima i ispod kože - recimo sastav kože ili mrežu krvnih sudova odmah ispod nje. Ideja je potekla od jednog drugog pronalaska koji koristi svetlo razlièite talasne dužine za merenje procenta šeæera u krvi bez uzimanja uzorka. U laboratorijski ispitivanjima ustanovljeno je da svaèija koža drugaèije prelama svetlo, a da svetlost može da osvetli i krvne sudove u koži i odmah ispod nje.

Novi eksperimentalni skener ima šest svetleæih dioda koje osvetljavaju kožu polarizovanom svetlošæu razlièitih talasnih dužina. Svaka od tih svetlosti prodire do razlièite dubine pod kožu, gde se odbija i vraæa do digitalne kamere. Kompjuter zatim analizira te snimke i pravi spektralnu sliku kože koja je putpuno jedinstvena za svaku osobu. Kako sve više velikih korporacija koriste razne nove biometrièke metode za utvrdjivanje identiteta osoba koje ulaze u odeljenja pod strogim merama bezbednosti, pronalazaèi se nadaju da bi njihovi uredjaji uskoro mogli da nadju i kupce.

XS
SM
MD
LG