Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.bookmachine.com/gifs/machine_top2.gif">Štampanje knjiga na zahtev, za samo 3-5 minuta - 2004-07-21


Još od vremena pojave prvih liènih raèunara, ima onih koji se plaše da bi jednoga dana knjige mogle da zastare i da æe naši potomci uglavnom èitati sa elektronskih ekrana. Drugi kažu da se to nikada neæe dogoditi. Ali, sudeæi prema jednom novom patentiranom pronalasku, klasiène štamparije mogle bi da odu u istoriju. Firma neobiènog naziva Mašinska korporacija na zahtev - skraæeno ODMC - gradi automatske elektronske štamparske mašine koje mogu za samo 3 do 5 minuta da odštampaju knjigu standardnog formata, u mekom povezu. Knjižare opremljene tom mašinom ne moraju da imaju baš sve knjige na lageru. Umesto toga, kupci mogu na kompjuterskim ekranima do mile volje da prelistavaju knjige zapamæene u elektronskoj memoriji. Kada odaberu onu koju žele da imaju - pritisnu na dugme, ubace svoju kreditnu karticu u èitaè, i - kroz tri do pet minuta, dobijaju taze odštampanu knjigu. Štaviše, proizvodjaè kaže da knjiga èak ne mora u tom trenutku da bude u memoriji mašine, veæ u nekoj drugoj memoriji, na drugom kraju sveta. Pre štampanja, kupac može da prelistava knjigu preko interneta, kako to može da èini svaki pretplatnik, a fajl sa odabranom knjigom šalje se putem satelita. Na taj naèin, ni jedna knjiga nikada neæe moæi da bude rasprodata, jer æe uvek moæi da se naruèi nova. Mašina je opremljena sa dva brza laserska kolor štampaèa sposobna da štampaju kvalitetne kolor fotografije.

XS
SM
MD
LG