Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.telesat.ca/images/photos/anikf1r_pic1.jpg">Kakav satelit je ponela Arijana 5? - 2004-07-18


Teretna mazga Evropske svemirske agencije, raketa Arijana 5, ponela je juèe u orbitu oko zemlje novi kanadski komunikacioni satelit nazvan Anik F2. Na jeziku Eskima Anik znaèi ”mali brat.“ Ovaj satelit, rekordne težine od 6 tona, lansiran je za raèun kanadske nacionalne kompanije Telesat, sa zadatkom da obezbedi širokopojasnu internet vezu teško pristupaènim podruèjima na severu Sjedinjenih Država i u Kanadi. Umesto da se oslanjaju na sporu telefonsku vezu, pretplatnici u tim podruèjima sada æe moæi da gledaju filmove, pohadjaju univerzitetska predavanja i dobijaju lekarske savete i uputstva. 28 minuta po lansiranju Anik F2 je postavljen u geostacionarnu orbitu, na 35786 kilometara iznad ekvatora, gde æe sada razviti krila, raspona 48 metara, sa solarnim æelijama koje æe mu obezbedjivati vrtoglavih 16 kilovata elektriène energije.

Satelit je opremljen sa ukupno 94 transpondera - odnosno uredjaja koji primaju signal na jednoj frekvenciji, pojaèavaju ga i vraæaju ga na zemlju na drugoj. 74 transpondera biæe aktivno, dok æe èak 20 stojati u rezervi. Inaèe Anik F2 sagradila je amerièka firma Boing, poznatija po proizvodnji aviona. Ovo je 17. kanadski komunikacioni satelit, a oèekivani životni vek mu je 15 godina. Ako vas zanimaju pojedinosti ili želite da pogledate izvanredne fotografije, adresu Telesata naæi æete da našem sajtu, voanews.com/serbian. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG