Linkovi

BORIS TADIÆ - BIOGRAFIJA - 2004-06-27


Predseednik Demokratske stranke. Roðen 15. januara 1958. u Sarajevu. U Beogradu je završio gimnaziju, diplomirao klinièku psihologiju na Filozofskom fakultetu i magistrirao na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti".

Od 2003. je profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio je predsednik Upravnog odbora Javnog preduzeæa PTT Srbija i predsednik UO JP "Jugoimport SDPR". Radio je kao kolporter, zatim kao novinar na Radio Indeksu 202, kao psiholog u bolnici "Laza Lazareviæ" i profesor psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji.

Bio je klinièki psiholog u vojsci, istraživaè u beogradskom Institutu za psihologiju, a 1997. je osnovao i bio prvi direktor Centra za razvoj demokratije i politièke veštine.

Do 2002. je radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema politièke edukacije u zemljama jugoistoène Evrope. Politikom se bavi od studentskih dana kada je uèestvovao u formiranju Otvorenog univerziteta i u nizu opozicionih aktivnosti, zbog èega je bio hapšen osamdesetih godina. Èlan je Demokratske stranke od 1990. godine i u toj partiji je bio sekretar Glavnog odbora, èlan IO i potpredsednik.

Za potpredsednika DS biran je dva puta, 2000. i 2001. Nakon ubistva lidera stranke i srpskog premijera Zorana Ðinðiæa, 12. marta 2003., Tadiæ je sa još trojicom potpredsednika preuzeo kolektivno rukovoðenje DS-om.

Na prvoj sledeæoj izbornoj skupštini stranke, 22. februara 2004. izabran je za njenog predsednika. Od 1994. bio je republièki poslanik i èlan Odbora za nauku i tehnologiju. Od novembra 2000. do juna naredne godine bio je savezni ministar za telekomunikacije. Nakon toga, bio je savezni poslanik i èlan Odbora Savezne skupštine za bezbednost, a od 16. decembra 2002. potpredsednik Veæa graðana saveznog parlamenta.

Bio je prvi predsednik Komisije SRJ za kontrolu saveznih službi bezbednosti, koja je konstituisana 30. januara 2003, a u martu te godine imenovan je za èlana Saveta za državnu bezbednost pri republièkoj vladi. Za ministra odbrane u Savetu ministara Srbije i Crne Gore izabran je 17. marta 2003. i na toj dužnosti je ostao do 15. aprila 2004, kada je podneo ostavku, uoèi rekonstrukcije tog saveta. Oženjen je Tatjanom Rodiæ, graðevinskim inženjerom, sa kojom ima dve æerke - Mašu i Vanju.

XS
SM
MD
LG