Linkovi

Irak stupa napred - 2004-06-24


Iako se koalicija prevodjena Sjedinjenim Državama priprema da 1. jula preda suverenitet prelaznoj vladi, teroristi nastavljaju da ometaju progres u Iraku. Kako je rekao iraèki prelazni premijer Ijad Alavi, ”svako ko je umešan u te napade nije ništa drugo do izdajnik iraèke slobode. To nisu borci za slobodu,“ rekao je Alavi, ”to su teroristi i strani borci koji se protive èak i našem opstanku kao slobodne države.“

Predsednik Džordž Buš je izjavio da se narednih nedelja i meseci mogu oèekivati nova nasilja:

”Ali buduænost novog Iraka veæ je poèela da dobija oblik. Kako prelazna vlada bude preuzimala vlast, i kako iraèke snage bezbednosti budu poèele da brane svoju zemlju, tako æe naša koalicija poèeti da igra sporednu ulogu. Premijer Alavi i ja delimo isti stepen odluènosti. Izdajnici æe biti poraženi.“

Èetrnaest meseci je prošlo do pada Sadama Huseina i oslobadjanja Iraka. Od tada, privreda te zemlje krenula je napred. Otvorena su nova preduzeæa. Uvedena je nova valuta. Organizuju se na desetine politièkih stranaka. danas u Iraku izlazi više od 170 listova. Više od 200 hiljada Iraèana je ili veæ primljeno na dužnost ili pohadja obuku za ukljuèivanje u iraèke snage bezbednosti.

”Svakim korakom napred, stazom samouprave i oslanjanja na sopstvene snage, teroristi æe sve više padati u oèaj,“ rekao je predsednik Buš i dodao:

”Oni vide kako Iraèani ponovo preuzimaju upravu nad svojom zemljom. Vide slobode kako puštaju korenje. Te ubice znaju da za njih, u slobodnom Iraku, nema buduænosti. Stoga èine sve što je u njihovoj moæi da spreèe pun prelaz na demokratiju.“

Koalicija æe biti èvrsta i novi iraèki lideri neæe dozvoliti da budu zastrašeni. ”Teroristi æe doživeti poraz,“ rekao je predsednik Buš, ” jer iraèki narod neæe prihvatiti povratak na tiraniju.“

XS
SM
MD
LG