Linkovi

Demokratija i moral - 2004-06-12


Iranski vrhovni verski vodja Ajatola Ali Hamnei izjavio je nedavno da je « liberalna demokratija lišena morala» i da je « izvor svih ljudskih muka i patnji». Širom sveta , stotine miliona ljudi duboko se ne slaže sa ovakvom karakterizacijom demokratije , ukljuèujuæi milione Iranaca. Oni su više naklonjeni gledištu bivšeg amerièkog predsednika Ronalda Regana, koji je preminuo ovog meseca. Predsednik Regan je opisao demokratiju kao « najèasniju formu vladanja koju je èovek ikada izmislio».

Tokom svog predsednièkog mandata, Regan je isticao univerzalno pravo na slobodu i demokratiju i potrebu da slobodni ljudi, kako je rekao, budu slobodni ne samo radi sebe, veæ da bi pomogli i drugima da dostignu sopstvenu slobodu. Regan je odigrao kljuènu ulogu u slamanju komunizma i okonèanju hladnog rata. U govoru kojim se oprostio od njega predsednik Džordž Buš rekao je da je kroz svoju hrabrost i opredeljenost , Ronald Regan ojaèao amerièku bezbednost i proširio granice mira, slobode i demokratije na milione ljudi koji su živeli u tami i represiji. Podrška širenju demokratije veoma je važna i danas, rekao je predsednik Buš. Globalni rat protiv terorizma « potseæa na velike bitke prošlog veka».

« Izmedju onih koji su svoje poverenje dali tiranima i onih koji imaju poverenje u slobodu, naš cilj, cilj sadašnjih generacija, ostao je isti. Mi æemo osugurati bezbednost naše zemlje i odbraniti mir odluèno stupajuæi napred», rekao je amerièki predsednik.

Od 11. septembra 2001. godine, rekao je predsednik, svedoci smo širenja teroristièkog nasilja svuda u svetu. Ali , centar sukoba je na širem Bliskom istoku.

« Ukoliko se u tom regionu nalaze diktatori i teroristi, on æe biti stalni izvor nasilja i uznemirenja. Ukoliko tamo poènu da se šire demokratija, prosperitet i nada, teroristi æe izgubiti sponzore, ljudstvo i razloge za delovanje», rekao je Buš.

Uklanjanja terorizma i podrška širenju demokratije na Bliskom Istoku zahteva istrajnost. Medjutim, kako je rekao predsednik Buš, « naše samopouzdanje proizlazi iz èvrstog uverenja : Mi verujemo, prema reèima Ronalda Regana, da buduænost pripada slobodnima».

XS
SM
MD
LG